30 års medlemskap

Dato

For å gjøre ære på medlemmer som oppnår 30 års uavbrutt, fullt betalende medlemskap, ønsker vi å gi en påskjønnelse på kr 2 500,-. Du vil automatisk motta et brev fra oss med opplysninger om hvordan gaven mottas.