Lederne Equinor
Årsmøte 2022 i Stavanger

300 nye medlemmer i Equinoransattes forening

Eqaf er Lederens raskest voksende bedriftsgruppe og har i starten av 2022 ca. 1120 medlemmer blant teknikere og fagarbeidere på norsk sokkel i Nordsjøen.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Jørn Henning Lien
Dato

Eqaf avholdt 9. mars styremøte på Oljemuseet i Stavanger, med årsmøte påfølgende dag. 35 tillitsvalgte fra Lederens største bedriftsgruppe oppsummerte året 2021 og det arbeidet de daglig utfører for sine mange medlemmer på nær 30 forskjellige arbeidssteder, både på land og ute på ulike installasjoner.    

Våren 2021 skiftet Lederne bedriftsgruppe 158 navn til Eqaf – Equinoransattes forening. Bedriftsgruppen har i løpet av 2021 fått ca. 300 nye medlemmer, som skyldes hardt arbeid og prioritering av arbeidet med rekruttering av nye medlemmer. Eqaf har nå 400 medlemmer under 38 år. 

Her ser du bilde av Per Helge Ødegård som smiler inn i kameraet.
Leder av Equinoransattes forening, Per Helge Ødegård.

– Vi er dyktige på det folk faktisk etterspør og trenger hjelp til. Vi får folk tilbake i jobb, har tilgang på gode jurister og nyttige medlemsfordeler for det enkelte medlem, sier Per Helge Ødegård, leder i Eqaf. 

I likhet med mange som jobber offshore, så har også Eqafs medlemmer vært gjennom et krevende og aktivt år preget av korona, omfattende smittversntiltak på sokkel og testing før utreise. Særlig i utfordrende tider kan fagforeningstilhørighet være verdifullt, avslutter Lederen i Eqaf – de Equinor-ansattes forening.   

 

Publisert i Nytt fra Lederne