Rekrutteringsansvarlige i de lokale avdelingene i fagforbundet Lederne. De står på dekket til ColorLine. De er på tur sammen for å lære av hverandre.

Kiel-tur med rekrutteringsansvarlige

Sist helg arrangerte Lederne en samling for alle rekrutteringsansvarlige i våre geografiske avdelinger. Det skulle bli en lærerik og hyggelig todagerstur for alle sammen, der samhandling mellom sekretariatet og lokalavdelingene stod sentralt.

Tekst
Håkon Holo Dagestad
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato
  • Se bildegalleri nederst i saken!

Før trossene ble kastet var det oppmøte i ett av båtens konferanserom, der forbundslederen og generalsekretæren bidro på hver sin måte.

Dyktige folk

Audun Ingvartsen innledet med en appell til alle de tolv representantene.

Her ser du mange rekrutteringsansvarlige rundt et bord. De hører på forbundsleder Audun Ingvartsen over videooverføring.
Forbundsleder Audun Ingvartsen innledet rekrutteringsturen.

– Dere er viktige personer, og jeg vil takke dere for at dere tar tid til å bli med. Samspillet mellom avdelingene og sekretariatet er viktig, og forventningene til begge må være realistiske og gjennomførbare. Dere er en god gjeng, og jeg gleder meg til å høre hva som kommer ut av dette, sa Ingvartsen.

Ingvartsen fortsatte med å si at Lederne har opplevd en stigning i medlemstallene i en tid der mange sammenlignbare fagforbund har mistet mange. Den solide innsatsen for å opprettholde medlemstallet tilskriver han alle de dyktige tillitsvalgte og aktive medlemmene i Lederne.

Tariff og rekruttering
Her ser du mange rekrutteringsansvarlige rundt et bord. Generalsekretær i Lederne, Stein Zander, holder foredrag om tariff og partene i arbeidslivet.
Generalsekretær Stein Zander holdt foredrag om tariff og partene i arbeidslivet.

Generalsekretær Stein Zander holdt deretter et lærerikt foredrag om tariff og partene i arbeidslivet. Han forklarte viktigheten av å være seg bevisst at Lederne har mange tariffavtaler og at disse avtalene omfatter mange forskjellige stillingskategorier.

– Det er viktig å være klar over forutsetningene for medlemskap når man skal danne en bedriftsgruppe eller rekruttere nye medlemmer, forklarte Zander.

Rekrutteringseksperten i Lederne, Anette Light, kurset deltakerne i rekruttering, og var ikke gjerrig på fremgangsmåter, tips og triks fra både teori og praksis. Det var lagt opp til erfaringsutveksling og suksesshistorier fra de lokale avdelingene og sentralt, og alle fikk høre hva som fungerte godt og mindre godt.

Her ser du mange rekrutteringsansvarlige rundt et bord. De hører på et foredrag av rekrutteringsansvarlig i Lederne, Anette Light.
Rekrutteringsekspert Anette Light delte sine erfaringer og faglige råd om rekruttering.

Light trakk spesielt frem fordelene ved å underbygge en høyere organisasjonsgrad i samfunnet, og de grunnleggende godene som arbeidstakere generelt tar for gitt. Viktigheten av å stå samlet i en bedriftsgruppe ble også diskutert, der forhandlinger om lønn og andre arbeidsrelaterte forhold kan fremføres med større tyngde og legitimitet.

Digitalt innhold

Programmet inneholdt også et kurs i digital markedsføring, der Ingunn Larsen presenterte smarte vervemål og målrettet verving via sosiale medier og e-post, men også tips til hvordan man kan bruke medlemsmøter som en vervearena og oppfølging av leads.

Gruppen fikk også praktiske oppgaver. Den ene var å lage en vervevideo hver, som ble presentert for alle og vurdert. Den andre var å brainstorme og sette opp «ti på topp»-aktiviteter som kan brukes for å verve flere medlemmer. Kommunikasjonsrådgiver Håkon Holo Dagestad rådga gruppen om hvordan tekst, foto og video bør brukes for å nå ut til flest mulig.

– Vi vil gjerne takke alle i gruppen for en fantastisk innsats og takke for en strålende tur på alle måter. Vi gleder oss til tiden fremover og å fortsette det gode rekrutteringsarbeidet, kommenterer Anette, Ingunn og Håkon.

Publisert i Nytt fra Lederne