Advarer sterkt mot å flytte kontrollsentral fra Sola til Østlandet

Avinor vil flytte kontrollsentralen, og dens spesialtrente flygeledere for lufttrafikken i Sørvest-Norge og på kontinentalsokkelen, fra Sola utenfor Stavanger til Røyken mellom Oslo og Drammen. Arbeidstakerorganisasjonen Lederne er bekymret.

Dato
Per Helge Ødegård sitter i et møte
Heltidstillitsvalgt for Lederne i Equinor, Per Helge Ødegård.

Hovedredningssentralen på Sola advarer selv mot en slik flytting og peker på hvor avgjørende det er med fysisk tilstedeværelse fra spesialtrente flygeledere under ulike operasjoner.

– Dette går på at vi har et veletablert og profesjonelt kontrollsenter som har vært bygd og videreutviklet i mange år på Sola. Å flytte dette til Østlandet kan gå ut over sikkerheten og beredskapen til blant annet helikoptertransporten i Nordsjøen, poengterer Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen og heltidstillitsvalgt for Lederne i Equinor, Per Helge Ødegård.

– Over tid vil flygeledernes nærhet til helikoptermiljøet offshore og kompetansen om offshoreaktivitet forvitre.

Audun Ingvartsen titter i kamera
Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen.

– En stor mengde offshorearbeidere er avhengige av helikoptertransport for å komme seg til og fra jobb. Denne transporten er spesiell og risikofylt, noe vi historisk har opplevd med flere ulykker på både norsk og britisk sokkel. Tryggheten styrkes imidlertid av å vite at vi har et solid kompetansemiljø samlet på Sola. Det risikere Avinor nå å ødelegge, poengterer Ingvartsen og Ødegård.

Kontrollsentralen på Sola ligger på Stavanger lufthavn Sola, i gåavstand til Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS). Stavanger Aftenblad har satt søkelys på Avinors flytteplaner, og at HRS selv mener flyttingen av 47 flygeledere kan svekke flysikkerheten under redningsoperasjoner.

Samspillet mellom kontrollsentralen og HRS er blitt synlig flere ganger, som ved de store evakueringene av cruiseskipet «Viking Sky» utenfor Hustadvika i 2019 og boligplattformen «Floatel Superior» i 2012, der henholdsvis 479 og 326 personer ble evakuert med helikopter.