Asteros lederskap gir suksess

Arbeids- og inkluderingsbedriften Astero i Molde er en av de mest vellykkede bedriftene i sin sektor. Vi tok en prat med det erfarne Lederne-medlemmet Åse Hilde Andersen og administrerende direktør Per Olav Myrstad for å høre mer om hva som ligger bak suksessen.

Tekst
Håkon Holo Dagestad
Foto
Håkon Holo Dagestad / privat
Dato

Åse Hilde Andersen har jobbet i Astero helt siden 2005, og har hatt ulike roller opp gjennom. I dag er hun produksjonsveileder i arbeids- og inkluderingsbedriften (AI-bedriften), og hun er svært engasjert i jobben sin.

Åse Hilde Andersen er medlem av Lederne.
Lederne-medlemmet Åse Hilde Andersen er produksjonsveileder i arbeids- og inkluderingsbedriften Astero.

Astero har sitt virkeområde i Møre og Romsdal, inkludert tilstøtende kommuner, og har tilknyttet seg et variert næringsliv i lokalområdene. Det være seg innen blant annet mekanisk produksjon for lokalindustrien, varehandel, catering og mange andre tjenester i arbeidslivet.

Tilretteleggingen av arbeid for folk som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet krever en mengde ulike tilnærminger.

– Deltakerne våre er rett og slett et tverrsnitt av befolkningen. Vi jobber med folk som eksempelvis har møtt veggen, eller som av en eller annen grunn har blitt arbeidsufør av psykiske eller fysiske grunner. Noen har overlevd arbeidsulykker, og andre har hatt et svært utfordrende liv på andre måter. Variasjonen er enorm, og alle samfunnslag er representert. Det kunne like gjerne ha vært deg eller meg som deltok her, sier Andersen.

Allsidighet viktig

Jobbhverdagen i en AI-bedrift er ikke som i en hvilken som helst annen bedrift. Det er mange oppgaver som skal fordeles på flerfoldige prosjekter, og tilgangen på den tilgjengelige arbeidskraften er ikke alltid like stabil. Derfor kreves det mye av en produksjonsveileder hver eneste dag.

– Jeg tror du må ha evnen til å ta ting på sparket, og være kreativ og løsningsorientert. Dagene er jo totalt uforutsigbare, og planene endres hele tiden, så du må være forberedt på kortsiktige planer, og å erstatte noen som ikke møter opp, forklarer Åse Hilde.

Den varierte hverdagen kan derfor bestå av å erstatte vakter i Asteros egne Bunnpris-butikk, klipping av plenen i den flotte Astero-parken, pakking av Glamox-produkter i et lagerlokale, jobbe i kantina, vaskeriet eller lignende.

Siden mangfoldet blant deltakerne er stort, og mange har spesielle utfordringer, er det viktig å være allsidig innstilt.

– Som produksjonsveileder jobber man sammen med et vidt spekter av personligheter, og man håndterer jevnlig ganske store mellommenneskelige utfordringer. Det lønner seg derfor å være en god menneskekjenner, ikke være spesielt hårsår, ha mye tålmodighet og lang lunte noen ganger, sier Åse Hilde.

Asteros suksess dreier seg ikke bare om å ha et godt arbeidsmiljø, men om å tilpasse seg næringslivet og å være frempå

Åse Hilde Andersen

Veilederrollen er en dynamisk rolle som krever et bredt kunnskapsnivå. Det er dermed en dyr og lang prosess å erstatte slik arbeidskraft i sektoren.

– Jeg mener at det skal være en viss gjennomtrekk i AI-bedrifter, men opplæringstiden er lang, og er krevende for arbeidsgivere å erstatte. Dessuten er det viktig at ledelsen legger til rette for et inspirerende og godt sted å jobbe. Det er det så absolutt her, forklarer Åse-Hilde.

Asteros suksess dreier seg ikke bare om å ha et godt arbeidsmiljø, men om å tilpasse seg næringslivet og å være frempå, ifølge Åse Hilde.

– Det handler om å gjøre seg kjent for kommunen og det lokale næringslivet. Tilstøtende kommuner bruker oss også i stor grad. Deltakelse i lokale næringsfora er viktig, og gradvis bygger en seg opp et stort nettverk. Astero er en bedrift som kaster seg rundt, og er dynamiske.

Omorganiseringen

Administrerende direktør i Astero, Per Olav Myrstad, har ledet bedriften i 12 år. Han tok over i en tid da bransjen var i en overgangsfase. Kravene fra NAV, myndighetene og Efta Surveillance Authority (ESA) sørget for mer konkurranseutsettelse. Fra før av var skjermede tiltak normen, men nå skulle denne sektoren effektiviseres og konkurranseutsettes.

– Da handlet det om å rigge bedriften slik at den var best mulig skikket til å tilfredsstille kravene om effektivisering og til å vinne anbudsrundene til prosjektene. Hvis bedriften hverken organiserer driften for å vinne anbudene, eller streber etter å være relevante og interessante, så vil man bli redusert. Man må tilpasse tjenestene og produktene sine etter det miljøet man opererer i, forklarer Myrstad.

Accordion

 • - Tenk at virksomheten er i et vekstmarked - og rigg organisasjonen etter det
  - Sats på innovasjon og nye produkttjenester
  - Utnytt at det er et stort totalmarked
  - Bli effektive og dyktige på bedriftens satsningsområder
  - Bedriftens lønnsomhet avhenger i stor grad av evnen til å være dynamiske og omstillingsvillige, men ikke la det gå på bekostning av medarbeidere

I Møre og Romsdal er andelen av skjermede aktiviteter, altså Arbeidsforberedende trening (AFT) og Varig tilrettelagt arbeid (VTA), relativt lavere enn i andre områder i landet. Ifølge Myrstad er lokalregionen ikke større enn at Astero må jobbe hardt for å tilegne seg de tiltaksplassene som trengs for å bevare og oppfylle kravene til kritisk størrelse og volum.

Ett av tiltakene for å gjøre Astero til en større og mer konkurransedyktig AI-bedrift var å slå seg sammen med et annet foretak. I 2014 fusjonerte derfor bedriften seg med et litt mindre arbeids- og inkluderingsforetak på Åndalsnes i Rauma kommune; nemlig Trolltinn.

- Det handler om å benytte seg av alle ansattes hjernekraft. Tenk hvor mye potensiell kraft det ligger i dine ansatte!

Per Olav Myrstad
Ned- og opptur

I 2015 tapte imidlertid Astero anbudene for tjenestene oppfølging og avklaring, og satt igjen med kun arbeidsrettet rehabilitering.

– Det ble en skikkelig skrell for oss, og da ble det alvor. Men ikke på den klassiske måten, der man foretar omfattende oppsigelser. For oss er det de ansatte som er egenkapitalen i bedriften, og selve driftsfundamentet sender du ikke hjem, sier Myrstad.

Myrstad samarbeidet med ansatte og partnere, og sammen ble de enige om å «ta en for laget». I tråd med permitteringsreglementet, og i overenskomst med alle, ble det satt i gang et stort antall prosjekter. Nettopp for å unngå oppsigelser.

– Det greide vi. Alle ansatte var med oss gjennom denne tiden, og klarte å sikre oss nok arbeid til å opprettholde alle stillingene.

Etter dette krafttaket, og frem til neste anbudsprosess i 2019, gikk Astero grundig gjennom hva som skulle til for å vinne anbudsrundene. Det ga et perfekt resultat. I 2019 vant bedriften alle anbudene i Molde og omegn. Siden 2015 har de i skrivende stund ikke tapt et eneste anbud.

– Så hva er det ledelsesrelaterte grunnlaget for suksessen?

– Det handler om å benytte seg av alle ansattes hjernekraft. Tenk hvor mye potensiell kraft det ligger i dine ansatte! Hvis jeg skal tillate meg å gi meg en klapp på skulderen, så er det vel at jeg har realisert kraften i dem, sier Myrstad, og legger til;

– Det skjer virkelig noe med kulturen i bedriften når du viser tillit, gir ansvar, sørger for å legge til rette for mestring, utvikling og innflytelse. Da dukker det opp nye stjerner overalt, som vil trå til, ta tak og engasjere seg. Du får en ordentlig drive i miljøet på å skape og å få til. Det er fantastisk å få være med på!

 

Åse Hildes ledertips:

 • Se og bli kjent med medarbeiderne dine; det kan skjule seg mange gode kvalifikasjoner under overflaten
 • Vær en god menneskekjenner
 • Ha tålmodighet
 • Legg selvhøytideligheten hjemme og vær dynamisk
 • Bli god på konflikthåndtering
 • Ikke være forutinntatt
 • Vær informerende; det er bedre med for mye enn for lite

Per Olavs ledertips:

 • Prøv å hente ut så mye som mulig av dine ansattes hjernekraft
 • Sørg for at de ansatte opplever reell medbestemmelse og innflytelse
 • Gi ansvar og muligheter til å vokse og mestre, og skap dynamikk
 • Frem gode holdninger og væremåte, fokus, og den gode stemningen i gangene

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler

Publisert i Medlem, Nytt fra Lederne