– Bygg solide nettverk!

Vi har blitt litt bedre kjent med ett av våre medlemmer. May Linda Svendson Kaltveit er veileder i fagstaben i arbeids- og inkluderingsbedriften Attende AS, og hun erfarer at solide nettverk på arbeidsplassen er en viktig del av jobbhverdagen.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Privat
Dato
Fortell litt om deg selv!

– Hei, jeg heter May Linda Svendson Kaltveit, er 46 år, og veileder ved VTA Fagstab hos Attende AS. Jeg bor i Stavanger kommune, og har vært medlem i Lederne i to år. 

– Jeg startet på førskolelærer-studiet og fullførte det første året. Deretter byttet jeg studie, og begynte på barnevernsstudiet ved Universitetet i Stavanger, og ble ferdig uteksaminert i 2007. Jeg har også drevet ett rammeverksted i fem år.

Hva går jobben din ut på?

– Jeg jobber med mennesker som trenger varig tilrettelagt arbeid i arbeids- og inkluderingssektoren.

Hvilke arbeidsoppgaver liker du best?

– Jeg liker arbeidsoppgaver hvor jeg jobber med relasjoner og inkludering. I møte med mennesker opplever jeg en gjensidig utvikling i læringsprosessen. Dette har stor betydning for min karriereutvikling, samtidig gir det meg mye å være med å oppleve mestring hos andre.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Hva gir det deg å være fagorganisert?

– Det gir meg en trygghet å vite at jeg har en organisasjon i ryggen både når jeg trenger et kompetanseløft og dersom noe uforutsett skulle skje som påvirker min arbeids- eller livssituasjon. Dessuten er fellesskapet i Lederne en god sosial arena å ha.

Hvorfor er du medlem av Lederne?

– Jeg er medlem av Lederne da jeg opplever at organisasjonen er tett på sine medlemmer. Jeg opplever å bli sett og hørt når jeg tar kontakt med avdelingen jeg tilhører. Lederne har interessante kurs, webinarer og konferanser.

Hvilken medlemsfordel er viktigst for deg?

– Det er forsikringsavtalene som inngår i medlemskapet. Jeg opplever at disse er veldig gode.

Hva brenner du for i arbeidshverdagen?

– Å få være med på å bidra til at mine medmennesker får en mulighet til å mestre og bidra, ut ifra sine forutsetninger, til vårt samfunnsfelleskap. Like viktig er det at jeg selv får være en aktør som bidrar, og at jeg blir tatt i mot med mine egne muligheter til å være i utvikling og vekst.

Ditt beste råd til en ung kollega?

– Det må være å bli fagorganisert når en starter en yrkeskarriere. Dette for å ha en felles plattform hvor interessene for hver og en blir ivaretatt på en verdig måte, uavhengig av arbeidsgiveren sin. For meg er det i tillegg av stor betydning å bygge relasjoner sammen med mine kolleger. Det vil jeg også råde mine unge kolleger om å gjøre: Bygg solide nettverk.

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler