Likvide arbeidsgivere: Forskuttér de første 20 dagene

Regjeringen har annonsert at NAV vil kunne forskuttere dagpenger for de arbeidstakerne som skulle få større problemer ved inntektsbortfall på grunn av permittering.

Tekst
Trond Jakobsen / Håkon Dagestad
Dato

Samtidig har arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen oppfordret likvide arbeidsgivere om å forskuttere dagpenger til permitterte arbeidstakere. Begge disse forholdene har sitt grunnlag i at den formelle saksbehandlingen i NAV knyttet til vedtak om dagpenger vil komme til å ta noe tid.

Kritikkverdige forhold

Isaksen og NAV har allerede fått kritikk for at NAV`s forskutteringssystem for arbeidstakere ikke fungerer godt nok. NAV vil heller ikke kunne ha på plass systemer for refusjon til bedrifter og arbeidsgivere som er i stand til å forskuttere dagpenger før om drøye 2 uker.

Demokrati: Kvinne med briller smiler mot kameraet.
Nestleder i Lederne, Liv Spjeld By.

– Alle forstår hvordan den økonomiske situasjonen blir når inntekten blir helt borte fra den ene dagen til den andre. Dette slår sterkest ut for unge, nyetablerte familier som kanskje har høye boligutgifter. Særlig hvis begge voksne blir permitterte. Vi har fått tilbakemeldinger fra medlemmer som sier at NAVs system for å fange opp søknader om forskuttering ikke fungerer godt, sier nestleder i Lederne, Liv Spjeld By.

NAV bekrefter at selv om de øker antall ressurser på saksbehandlingen, så vil det ta noe tid før det blir klart for utbetalinger fra deres side.

– I Lederne oppfordrer vi derfor de arbeidsgivere og bedrifter som økonomisk er i stand til det, å bidra til forskuttering så lenge det er aktuelt. Vi snakker om de beløpene arbeidstakerne har krav på fra NAV, sier Liv Spjeld By.

Hun peker særlig på de første 20 dagene av permitteringsperioden, hvor staten har overtatt ansvaret for betaling av lønn opp til 6 G i 18 dager.

Lojalitet og ansvar

For arbeidsgiverne kan det være greit å vite at de får refundert dokumenterte utbetalinger tilsvarende gjeldende lønn opp til 6G.

– Hvis arbeidsgiver sørger for å ha nødvendig dokumentasjon for det de forskutterer, forstår vi det slik at statsråd Isaksen garanterer at bedriften vil få pengene tilbake. Vi er overbevist om at de arbeidsgiverne som er i stand til å ta et slikt sosialt ansvar får dette igjen på sikt i form av høyere lojalitet og ansvarsfølelse, avslutter Liv Spjeld By, nestleder i Lederne.