Framsnakk av trepartssamarbeid ga verveseier

– Godt samarbeid mellom arbeidstakerorganisasjoner og bedrifter gir medlemsvekst, mener Willy André Vedå. Han har vunnet vinterens vervekampanje ved å framsnakke trepartssamarbeidet.

Tekst
Anette Light og Ingunn Larsen
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

I tillegg til gavekortene alle får for å verve medlemmer til Lederne, vant Willy en solrik uke på Ledernes flotte ferieleilighet i Spania etter vinterens vervekonkurranse.

– Den premien gleder jeg meg til å benytte meg av på andre siden av korona, smiler Willy Andre Vedå.

Han er en mann med mange baller i luften. Mange av dem er for Lederne i form av en rekke verv. Til daglig jobber han som vedlikeholdsleder for Rolls Royce Bergen, hvor har vært ansatt i 30 år.

Vinneroppskriften

– Hvordan gikk du fram for å verve nye medlemmer?

– De som er vervet denne gangen er fra et vedlikeholdsfirma vi har hatt mye med å gjøre. De er leid inn på både kort- og langtidskontrakter. Godt samarbeid med både andre fagforeninger og bedriftsledelsen selv, har blitt lagt godt merke til. Her på bedriften er det godt trepartssamarbeid. Jeg fikk en telefon fra en av de innleide arbeiderne som hadde lagt merke til det gode forholdet. Etter en prat hvor jeg fortalte litt mer om de gode medlemsfordelene til Lederne, henviste jeg videre til den gode nettsiden vår. Da kom de på glid!

Nå er det virkelig viktig å være organisert, og flere ser viktigheten av å ha noen i ryggen. Det er en trygghet i å stå sammen, og godt å ha et nettverk rundt seg.

Willy Vedå

Gode forsikringer og medlemsfordeler

Willy forteller videre at det ofte kommer spørsmål om forsikringsordningene til Lederne.

– En ansatt fortalte at han var medlem i en annen organisasjon hvor det ikke var egenandel fordi han og samboeren var organisert i samme forbund. Da viste jeg han hvordan det fremdeles var økonomisk bedre å melde overgang til Lederne – noe som han da gjorde. Det at vi har valgfrie forsikringsordninger hvor man selv kan velge hva man ønsker, til gode priser, var avgjørende for en del av de jeg snakket med. Jeg gleder meg også til Ledernes fordelskalkulator kommer. Den vil tydeliggjøre økonomien i det å være organisert. Det er egentlig ikke en utgift, men man kan faktisk tjene på et medlemskap om man bruker de fordelene man har.

Det er veldig bra at Lederne har en fast kontingent og ikke en prosentsats. Dette var en faktor hos de nye medlemmene som ble vervet denne gangen. Forutsigbarhet i økonomien er bra for oss medlemmer, mener Willy. Selv er han svært opptatt av det brede bransjenettverket han møter i Lederne.
– Det er veldig interessant å snakke med så mange ledere på tvers av bransjer, men som alle har de samme utfordringene som ledere.

Trygghet hos Lederne

– Hva mener du er det viktigste med å være organisert?

– Tryggheten! Det å forsikre jobben din, på lik linje med at man forsikrer hus og bil, er kanskje noe av det viktigste du kan gjøre. I tillegg til den juridiske hjelpen når du trenger det, så vil jeg også nevne alle kursene som Lederne tilbyr. I disse dager er de nye webinarene veldig bra.

– Har du noen gode råd til andre tillitsvalgte der ute?

– Sett dere inn i regelverket og bli trygge tillitsvalgte. Delta på grunnkursene som Lederne holder for tillitsvalgte, for da lærer man veldig mye rundt rollen som tillitsvalgt, avtaleverk og hvordan håndtere situasjoner. Kunnskap fører til trygghet. Blir man trygg i rollen sin, så får man også mer ut av tillitsvervet. Benytt mulighetene som tillitsvalgts rollen og Lederne tilbyr, oppfordrer Willy.

Nysgjerrig på medlemskap i Lederne?

Vi tilbyr en rekke medlemsfordeler som medlemmene kan benytte seg av. Mange sparer gode penger på å delta på gratis kurs, benytte seg av juridisk hjelp og økonomiske rabattavtaler.

Organisering i krisetider

– Vi er i tøffe tider akkurat nå. Har det noen innvirkning på hvordan du ser på viktigheten av å være organisert?

– Nå er det virkelig viktig å være organisert, og flere ser viktigheten av å ha noen i ryggen. Det er en trygghet i å stå sammen, og godt å ha et nettverk rundt seg.

På spørsmål om hvordan det står til i hans egen bedrift i disse korona-tider, svarer han at de har vært heldige så langt. Produksjonen er fremdeles 100 prosent, men han regner med at det vil komme generelle permisjonsvarsler før påske. Bedriften har mange underleverandører i andre land, blant annet Italia. Når underleverandørene må stenge, vil det påvirke Rolls Royce i Norge også. Ringvirkningene kommer etter hvert.

Willys beste vervetips

– Kan du dele noen gode vervetips som kanskje noen andre kan benytte seg av?

– Prat med folk om hva som er bra med Lederne på en naturlig måte, ved kaffeautomaten eller rundt lunsjbordet. Jeg kjører ikke på med hardt salg, men prøver i praksis å vise hva fordelene er. Det er viktig med fremsnakk av Lederne og ikke baksnakk av andre organisasjoner. Sett fokus på samarbeid i stedet. Da beholder man gjerne medlemmer lenger også. Folk ser at man får være med på drøftelser hos ledelsen i bedriften, og derved også kan være med å påvirke. Medlemmer som melder seg inn på eget grunnlag, får et eierskap til Lederne. Disse medlemmene blir ofte værende lenger fordi de ikke har blitt presset inn, men har gått igjennom en modningsprosess og selv valgt å melde seg inn. Gi folk pusterom til å ta de riktige beslutningene og oppfordre de til å benytte seg av medlemsfordelene, oppfordrer Willy.

Aktiv i Lederne

I tillegg til full jobb, sitter Willy som leder i bedriftsgruppen i Rolls Royce med 25 medlemmer som han server. Han er aktiv som nestleder i styret til Lederne i Bergensavdelingen, han er regionleder i Region Vest og han sitter i Ledernes Sentralstyre – hele pakka med tillitsverv! I tillegg fant han altså tid til å verve flest nye medlemmer under vinterkampanjen til Lederne. Dette er imponerende, og Lederne takker Willy for den fantastiske jobben han gjør for organisasjonen.

 

Delta på vårens vervekonkurranse og bli den heldige vinneren av vårens vakreste Lederne-eventyr!

Meld de du verver inn via nettsiden her. Husk og skrive navnet ditt når du verver noen!

Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.