Energi-dialog med norske politikere

Lederne hadde 13. mars besøk av ulike politiske partier hvor spørsmål knyttet til fremtidsutsikter og rammebetingelser for kraftforedlende industri i Norge ble diskutert.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

Foranledningen for møtet var den utfordrende situasjonen en samlet aluminiumsbransje erfarer og stortingets anmodningsvedtak der “Stortinget ber regjeringen gå i dialog med industrien om CO2-kompensasjonsordningen for å utvikle ordningen til å bli forpliktende for utslippskutt og energieffektivisering i tråd med nasjonale målsettinger.”

To dager etter møtet, fredag 15. mars ble regjeringen og partene i arbeidslivet enige om et forslag til en langsiktig og forutsigbar CO2-kompensasjonsordning, noe som har vært en viktig krav fra en samlet bransje og fagforeninger i sektoren.

Nestleder i SV og stortingsrepresentant for Troms, Torgeir Knag Fylkesnes, presenterte bl.a. SVs planer for bl.a. småskala vindkraft på industriområder. Til høyre, forbundsleder Audun Ingvartsen.

Lederens tillitsvalgte fra Hydro, Alcoa og Speira møtte i løpet av dagen representanter fra Senterpartiet, SV, FRP og Høyre. Fra FRP komTerje Halleland. Alcoa var også representert ved sin nordiske energidirektør Ole Marius Løfsnæs.

Møtet kom i stand etter invitasjon fra Lederens bransjeutvalg for kraftforedlende industri som i all hovedsak representerer Lederens medlemmer og tillitsvalgte innen norsk aluminiumsindustri.

Senterpartiet var representert ved stortingsrepresentantene Wilfred Nordlund og Hans Inge Myrvold, som sitter i henholdsvis Næringskomiteen og Energi- og miljøkomiteen.

 

Stortingsrepresentant og Klima- og miljøpolitisk talsperson i Høyre sammen med forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.

Stortingsrepresentant og Klima- og miljøpolitisk talsperson i Høyre, Nikolai Astrup.

Publisert i Nytt fra Lederne