Equinors ringvirkninger i Norge

En rapport fra Kunnskapsbanken Bodø (KPB) gir innsikt i Equinors totale innkjøp av varer og tjenester fra leverandører, samt leverandørlister i tilknytning til selskapets felt og landanlegg i 2022. Det totale innkjøpet av varer og tjenester utgjorde 93,5 milliarder kroner, hvorav 87 milliarder kroner ble betalt til norske leverandørbedrifter.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Ole Jørgen Bratland / Equinor ASA
Dato

Ringvirkningsrapporten, som ble lansert på Equinors høstkonferanse 2023, med blant andre Lederne til stede, fokuserer spesielt på virkningene av selskapets operasjonelle drift av felt, leteaktiviteter på norsk sokkel, og drift av landanlegg i Norge. Den tallfester Equinors ringvirkninger lokalt og nasjonalt.

Verdensledende leverandører

Equinor er en betydelig innkjøper av varer og tjenester fra norsk leverandørindustri. I overkant av 1700 leverandører produserte varer og tjenester til Equinors anlegg i 2022. Selskapet kjøpte varer og tjenester for 70,6 milliarder kroner fra norske leverandører for drift av felt på norsk sokkel, ifølge rapporten.

I tillegg var det norske leveranser for 6,1 milliarder kroner knyttet til leteaktiviteter og 10,2 milliarder kroner til landanleggene. De viktigste leverandørnæringene inkluderte tjenester knyttet til utvinning, industri, finans, forretningsmessig tjenesteyting, samt transport og kommunikasjon.

Forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.
Forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.

– At over 90 prosent av leverandørene er norske, viser at landets leverandørindustri er en svært kompetent, spesialisert og konkurransedyktig sektor. Dette synliggjør hvilke ringvirkninger Equinor har for det store omfanget av bransjer og geografiske områder i landet, kommenterer forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.

Stor sysselsetter

Rapporten viser at Equinor har store innvirkninger på sysselsettingen. 63 000 årsverk er tilknyttet selskapets aktiviteter, enten det er internt ansatte i Equinor (9800), jobber i norske leverandørbedrifter (20 900), eller som følge av underleveranser og konsumvirkninger (32 300). Forbundsleder Audun Ingvartsen er derfor kritisk til en brå overgang for det grønne skiftet.

– Med tanke på den grønne omstillingen må vi gjøre ting i riktig rekkefølge, og på den smartest mulige måten. Det er helt avgjørende å bevare og overføre kompetansen som dagens olje- og gassarbeidere har over i det nye. Det grønne skiftet krever en smidig og fornuftig omstillingsprosess, sier Ingvartsen.

Per Helge Ødegård, leder i Eqaf i Lederne.
Hovedtillitsvalgt for Lederne i Equinor, Per Helge Ødegård.

Den samlede verdiskapingen var i samme år på over 84,4 mrd. kroner, fordelt med 18,6 mrd. kroner på Equinors egen virksomhet, 26 mrd. kroner hos leverandørindustrien og 39,8 mrd. kroner som følge av de indirekte effektene fra driften, som underleveranser og konsum. Hovedtillitsvalgt for Lederne i Equinor, Per Helge Ødegård, har dette å si til resultatene;

– Vi har i de siste årene vært spesielt aktive med å tydeliggjøre hovedpoengene og dokumentasjonen til lignende rapporter, og støtter oppunder denne ringvirkningsrapporten. Den bekrefter hvor viktig olje- og gassbransjen er for sysselsettingen i flerfoldige kommuner over hele Norge, kommenterer Per Helge Ødegård.

(Kilde: Equinor ASA)