Etableringsmøtene fortsetter

Etableringen av de 18 avdelingene nærmer seg halvveis, og det er flere trekk ved de nye avdelingene som er interessante. - Sammensetningen av representantene har en ny og spennende profil, sier nestleder Liv Spjeld By.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Ragnar Vågen
Dato

Avdeling Stor-Oslo var den første avdelingen som ble opprettet den 2. mars i år. Siden da har det blitt gjennomført fem etableringsmøter. Avdelingene Møre og Romsdal, Rogaland, Sogn og Fjordane, Innlandet og Hordaland har nå blitt konstituert i tråd med den nye organisasjonsmodellen, som treer formelt i kraft i juni 2021.

Rådgiver Ragnar Vågen i Lederne.

Rådgiver Ragnar Vågen har vært med på alle møtene, og synes alt har gått veldig fint hittil.

– Jeg synes alt har gått strålende hittil, og valgkomiteenes grundige forarbeid har gjort etableringsmøtene oversiktlige og ryddige. Hvis det er noe jeg skal sette fingeren på, så er det at det kunne vært litt bedre oppmøte, sier Ragnar Vågen

Vågen mener at nøkkelen ligger i å være godt forberedt. Interessen fra deltakerne har vært stor, og det tekniske har gått knirkefritt.

Mer mangfold

Nestleder Liv Spjeld By er glad for at de nye avdelingsstyrene har god representasjon av bransjer alder og kjønn og at vi ser mange ukjente navn. Hun er godt fornøyd med at valgkomiteene har hatt mange kandidater å jobbe med.

Her ser du nestleder i Lederne, Liv Spjeld By.
Nestleder i Lederne, Liv Spjeld By.

– Nå som vi har vært gjennom seks etableringsmøter ser vi at de nye avdelingene har fått representanter som har et større spenn i bransjer, kjønn og alder enn før. Det synes vi er veldig spennende for tiden fremover i den nye organisasjonsmodellen, forklarer Spjeld By.

Nestlederen mener at det å få engasjerte styremedlemmer med et positivt aktivitetsfokus vil gi merverdi til Ledernes medlemmer.

Prosessen fremover består i å konstituere de siste syv geografiske avdelingene, og den siste går av stabelen den 25. mars. De påfølgende fem etableringsmøtene skal konstituere bransjeavdelingene, som også kombineres med fagsamlinger, og planlegges som fysiske møter i april.