Her ser du et flyfoto av fabrikken til Kongsberg Maritime på Brattvåg.

Maritime utfordringer

Den maritime bransjen opplever tøffe tider. Hovedtillitsvalgt for Lederne i Kongsberg Maritime i Brattvåg, Arild Walderhaug, er bekymret for bransjen, men øyner håp.

Tekst
Håkon Holo Dagestad
Foto
Kongsberg Maritime / privat
Dato

Arild Walderhaug har lang erfaring i den maritime bransjen. Han jobbet lenge i Rolls Royce Marine, og fortsatte der da Kongsberg Maritime kjøpte dem opp i 2019. Nå er han avdelingsleder for hydraulikk og mekanisk på Brattvåg. Walderhaug har vært medlem i Lederne helt siden forbundet het NALF, og mangeårig hovedtillitsvalgt for medlemmene i bedriften.

Utfordringer
Her ser du hovedtillitsvalgt Arild Walderhaug.
Hovedtillitsvalgt for Lederne i Kongsberg Maritime i Brattvåg, Arild Walderhaug.

Den maritime bransjen opplever tøffe tider. For alle aktørene har det vært en stor utfordring å håndtere de varierende svingningene i verdensøkonomien. De store selskapene i Norge som produserer skip og skipsutstyr er fra før av svært sårbare for hard internasjonal konkurranse. På toppen av dette har globale økonomiske kriser og koronapandemien ført til ytterligere forverring av tilstandene.

– Store skipsverft som Ulstein, Kleven, Myklebust og Vard Group, bygde seg i sin tid opp på offshore-markedet, og leverandørindustrien fulgte med på oppturen. Men siden den maritime industrien spesialiserte seg mot olje- og gassbransjen, så har bransjen også vært sårbare for oljeindustriens opp- og nedturer, forklarer Walderhaug.

Oljekrisene har derfor resultert i lange perioder med uteblitte bestillinger fra olje- og gassektoren til både verft og leverandører, og medført store omstillingsprosesser.

Full stopp

Perioden fra 2002 til 2011 var en lang opptur for Kongsberg Maritime på Brattvåg. Selskapet opplevde produksjonsrekorder, og hadde majoritet på verdensflåten innen ankerhåndteringsfartøy. Det var et «offshore-boom», og bestillingene kom på løpende bånd. Etter finanskrisen i 2009 flatet det seg imidlertid raskt ut, og det gikk gradvis nedover.

Da oljekrisen inntraff i 2016 ble det full stopp i bestillingene, og markedet for blant annet ankerhåndteringsfartøy forsvant. Siden den gang har det ikke kommet en eneste bestilling på slike fartøy, eller utstyr til slike, ifølge Walderhaug. Det samme skjedde innen bestillinger til cruisebåter, fortøyningsfartøy og tankbåter. Det eneste markedet som har opprettholdt seg er fiskerisektoren.

– Som følge av finans- og oljekrisen snudde de maritime selskapene seg til fiskerisektoren, og den harde konkurransen førte til underprising av kontraktene for å vinne anbudene. Det er veldig få aktører innen den maritime bransjen som tjener penger på de få bestillingene som kommer. Nå er det snakk om å overleve til markedene kommer seg igjen, og det er blytungt, forklarer Walderhaug.

- Jeg prøver å få dette til på en måte som er best for medlemmene. På den ene siden er det å kjempe for at flest mulig bevarer jobben, og på den andre er det å sikre bedriftens overlevelse.

Arild Walderhaug, hovedtillitsvalgt i Lederne
Tillitsvalgtsrollen

Walderhaug innrømmer at det har vært beinhardt å være tillitsvalgt de siste årene. Vedvarende nedbemanningsprosesser tar krefter. Skiftende behov for arbeidskraft gjør jobben også utfordrende. På Brattvåg har planlagte nedbemanninger pågått i over seks år.

– Jeg prøver å få dette til på en måte som er best for medlemmene. På den ene siden er det å kjempe for at flest mulig bevarer jobben, og på den andre er det å sikre bedriftens overlevelse. I tillegg er det viktig å ta seg av de som må gå. Det er beintøft å stå i, medgir Walderhaug.

Mange har mistet jobbene sine som en konsekvens av de mange krisene, men nå ser imidlertid Walderhaug at avdelingen på Brattvåg er i ferd med å bevege seg inn i bedre tider. Stadig flere røde tall blir til svarte, og ting ser litt lysere ut.

– Vi ser at det går riktig vei igjen, og det tror jeg er et tegn på at vi har gjort noen riktige valg. Det tyder på at selv om vi har måttet nedbemanne, så har vi klart å bevare flest mulig av arbeidsplassene våre.

Sunt organisasjonssamarbeid

Nestleder i Lederne, Liv Spjeld By, er glad for at organisasjonen har så mange ressurssterke tillitsvalgte i bransjene de representerer.

– Vi i Lederne er takknemlige for å at våre tillitsvalgte er så tydelige og kunnskapsrike. Det er viktig med tanke på å sikre våre medlemmers trygghet og forutsigbarhet i deres jobbsituasjoner, sier By.

I løpet av de utfordrende tidene har hovedtillitsvalgte fra flere organisasjoner samlet seg rundt enkelte kjernetemaer.

– Stort sett har vi og de andre fagorganisasjonene hatt felles utfordringer den siste tiden, blant annet med nedbemanning. Jeg opplever at vi har en reell påvirkning på beslutningstakere når de hovedtillitsvalgte står sammen i enkeltsaker som har betydning for alle organiserte, forklarer Walderhaug.

Nå ansetter avdelingen i Brattvåg igjen, og Walderhaug håper at de blytunge tidene for bransjen snart er over.

Publisert i Bransje