Nytt medlemsdemokrati:

Første etableringsmøte gjennomført

I tråd med den vedtatte innføringen av det nye medlemsdemokratiet, ble det historiske første etableringsmøtet gjennomført digitalt fra Ledernes hovedkontor i Storgata den 2. mars kl. 18. Avdeling Stor-Oslo var først ut.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Liv Spjeld By
Dato

Selve implementeringen av det nye medlemsdemokratiet har nå startet. Aktiviteter knyttet til etableringen av de nye 18 avdelingene som erstatter de gamle 125 avdelingene ble startet opp i høst med et grundig arbeid i valgkomiteene. Det grundige forarbeidet som ble gjort i avdeling Stor-Oslos valgkomite gjorde blant annet sitt til at gårsdagens møte foregikk etter planen.

Strukturen i møtet var den samme som den ville vært ved fysisk oppmøte. Det ble brukt god tid til å informere alle deltakerne om tekniske og praktiske detaljer, både i forkant av møtet og underveis. Selv om gårsdagens etableringsmøte foregikk digitalt, hadde deltakerne ingen vanskeligheter med å foreta stemmene sine. Spørsmål underveis ble stilt via en enkel chat-tjeneste ved siden av hovedbildet, og møtelederen besvarte fortløpende på disse.

Innholdet i etableringsmøtet ble presentert på en ryddig og oversiktlig måte, og det ble ifølge forbundsleder Ingvartsen gjort en glimrende jobb av teknikerne og alle involverte. Forbundslederen forsikret møtedeltakerne om at alt ble gjort innenfor alle regler som gjelder for slike møter.

God fremdrift

Koronakrisen fører til noen ekstra utfordringer med tanke på planleggingen og gjennomføringen av etableringsmøtene, men i store trekk ser det ut til at fremdriften holdes også i disse krevende tider. Det skal nå foretas 13 etableringsmøter for de geografiske avdelingene fortløpende innen utgangen av mars.

– Vi er stolte over å være i gang med utrullingen av det nye medlemsdemokratiet. Nå gleder vi oss til å få gjennomført alle etableringsmøtene fremover, og til at den nye organisasjonsmodellen blir satt ut i live. Måten vi gjennomfører etableringsmøtene på kan alltids bli bedre, og vi finpusser fortløpende på ting som kan forbedres, sier Ingvartsen og nestleder Liv Spjeld By.

Den nye organisasjonsmodellen trer i kraft etter den ordinære kongressen i juni 2021, men interimsstyrene i de nye avdelingene vil raskt starte sitt arbeid ettersom som de blir etablert.

– Nåværende avdelinger skal fortsette sitt gode arbeid på vanlig måte inntil de nye avdelingene overtar ansvaret fra og med den ekstraordinære kongressen, avrunder Ingvartsen.