Ekstraordinær kongress 2020:

Nytt medlemsdemokrati for Lederne er vedtatt

Det nye medlemsdemokratiet ble vedtatt på Ledernes ekstraordinære kongress. Mer info vil bli tilgjengelig når vedtekter, bestemmelser og endringer er oppdatert og publisert på våre hjemmesider.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

Saken oppdateres fortløpende.

En hilsen fra Audun og Liv:

 

Kjære medlemmer,

I løpet av de to siste dagene har Lederne bestemt seg for å bli en mer effektiv, handlekraftig og fremtidsrettet organisasjon. Nye vedtekter er vedtatt – det samme er overgangsbestemmelsene til det nye medlemsdemokratiet. Fremover venter en omfattende og spennende jobb med å implementere de nye strukturene.

Selve målet med endringene ble stadig klarere gjennom prosessen. Endringer har i hvert fall to sider. En side kan bety tap og ubehag – den andre bringer med seg uante muligheter. En ny og enklere organisasjon vil skape større aktivitet og sikre at flere opplever våre solide medlemstilbud. Vi bør sjekke alle tiltak opp mot disse målsetningene. Hvis et tiltak kan føre til større aktivitet, og til at flere opplever medlemsfordelene, så er bør disse være gode ledetråder for handling.

Den nye strukturen vil føre til mer direkte demokrati, økt synlighet og vekst. 18 sterke avdelinger er ett av de sterkeste midlene for å nå disse målene. For å lykkes trenger vi at disse 18 avdelingene har mange ildsjeler; avdelingsstyrer som er mer enn normalt engasjert, og gode til å fordele oppgaver seg imellom og koordinere. Avdelingsstyrer som samarbeider godt både i egen avdeling og med sekretariatet.

Alle organisasjoner må fornye seg. Lederne er en av de arbeidstakerorganisasjonene som har hengt litt etter i tiden, men nå har vi sammen vedtatt noen avgjørende grep. Vi må imøtekomme konkurranse og sammen med mange arbeidstakerorganisasjoner jobbe for å få opp organisasjonsgraden i Norge. Status quo er ikke et alternativ. Det betyr ikke bare stillstand, men tilbakegang. Omgivelsene endrer seg hele tiden. Vi er vant til det på jobben og ellers – vi må også endre oss. Rammeverket for nødvendige endringer er lagt.

Vi må aldri glemme at ledelse handler om noe vi gjør. Lederne er opptatt av mangfold i styrende organer, både alder, kjønn, bransje, etnisk bakgrunn, interesser og egenskaper. Vi er overbevist om at mangfold vil bidra til utvikling og vekst for Lederne.

Nå gleder vi oss til å implementere det nye medlemsdemokratiet sammen med dere, og gjøre nytte av alle fordelene som følger fra det.

Vi bekrefter det vi har sagt gjennom hele strategiprosessen – vi skal bli den mest fremtidsrettede arbeidstakerorganisasjonen i Norge!

Ha en god helg alle sammen!

Vennlig hilsen
Audun & Liv

 

Her kan du følge Ledernes ekstraordinære kongress den 24. – 25. september. Ledernes kongressdelegater samles på Gardermoen til ekstraordinær kongress for å følge opp det historiske kongressvedtaket fra 2019, da en enstemmig kongress vedtok ny struktur for medlemsdemokratiet. Nedenfor kan du følge med på viktige avgjørelser fortløpende utover dagen idag og i morgen.

Dag 1:

 • Ekstraordinær kongress 2020 er i gang, og Audun Ingvartsen åpnet med å ønske alle velkommen og forklarer hva som skal skje idag.
 • Ingvartsen beskriver prosessen som gikk forut for det enstemmige vedtaket fra 2019. Forbundslederen sier at vi gjennom denne prosessen har opprettholdt og videreutviklet medlemstilbudene våre. – Vi skal fortsette å gi medlemmene våre den beste kompetansen og juridisk bistanden, og de beste medlemsfordelene. Medlemmene har fått tilrettelagt informasjon under Corona-tiden, og vi er stolte over det vi har fått til, sier Ingvartsen.
 • Det nye medlemsdemokratiet har mye å si for fremtidens medlemsantall, sier Ingvartsen. Han minner om et sitat fra Bill Gates: “Folk har en tendens til å ha for høye ambisjoner om hva de kan få til på ett år, og undervurdere hva de kan få til på 10 år.” Ingvartsen minner om at kongressens fysiske deltakere må ta del i smitteverns-dugnaden.
 • Konstituering, valg av møtedirigent ved nestleder Liv Spjeld By.
 • Møtedirigent fortsetter konstituering.
 • Godkjenning av regnskap med beretninger for 2019.
 • Nytt medlemsdemokrati innledning ved Ingvartsen. – Endringer har flere sider, en side er tap og ubehag, den andre bærer med seg store muligheter, sier Ingvartsen. blant våre medlemmer er situasjonen fortsatt ganske lys – pr. dato omtrent 300 permitterte. – Vi håper det beste for fremtiden, men det er naivt å tro at dette ikke vil forverre seg. Vår oppgave er å skape trygghet og tilhørighet. I denne usikre tiden er det spesielt viktig å være organisert – å ha en organisasjon i ryggen, forklarer Ingvartsen.
 • Nestleder Liv Spjeld By forklarer litt rundt prosessen bak det nye medlemsdemokratiet. “Målet med endringene ble klarere og klarere gjennom prosessen. Ny og enklere organisasjon skal skape større aktivitet og sikre at flere opplever det gode tilbudet. Vi må sjekke alle tiltak opp mot disse målsetningene. Bidrar tiltaket til større aktivitet, til at flere opplever medlemsfordelene. Mer direkte-demokrati, økt synlighet og vekst, er viktige faktorer fremover. 18 sterke avdelinger er middelet for å nå målene, forklarer Spjeld By.
 • Ingvartsen fortsetter innledningen. – Status quo er ikke et alternativ, det betyr ikke bare stillstand, men tilbakegang. Omgivelsene endrer seg hele tiden. Vi er vant til det på jobben og ellers, vi må også endre oss.
 • Forbundslederen gjennomgår forslag til nye vedtekter.
 • Forslag til nye vedtekter er vedtatt.
 • Lederne har vedtatt nytt medlemsdemokrati med kun en stemme imot.
 • Forslag til forlengelse av kongressperioden 2016-2020, og overgangsbestemmelser for etablering av nytt medlemsdemokrati ble vedtatt.
 • Forslag om kollektiv avvikling av eksisterende avdelinger ble enstemmig vedtatt.
 • Liv Spjeld By runder av kongressens første dag. – Det har vært en veldig inspirerende dag, der vi har beredt grunnen for en spennende fremtid for Lederne.

Dag 2:

 • Forbundsleder Ingvartsen åpner kongressdag to, og ønsker velkommen.
 • Ann Kirsti Skogly og Johnny Tiochta forteller om hvilke tanker de hadde rundt sammenslåingen av avdelinger og forventninger til nytt medlemsdemokrati og sekretariatet.
 • Skuespiller Helén Vikstvedt holder et underholdende foredrag om endringsledelse.
 • Ingvartsen avslutter kongressen. All viktig informasjon vil bli sendt ut bredt til alle medlemmer.

Lederne avholder historisk ekstraordinær kongress

Forbundsleder Audun Ingvartsen og nestleder Liv Spjeld By ser frem til å møte kongressdelegatene, og sammen med sentralstyret legge frem forslagene for veien videre. De som av covid-19-relaterte årsaker ikke kan delta fysisk har fått tilbud om å delta digitalt. Smittevern vil bli hensyntatt etter myndighetenes råd og pålegg.

Nestleder Liv Spjeld By og forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Den nye strukturen fra 2019-kongressen betyr mer demokrati, bedre ressursutnyttelse fra 140 til 18 lokale avdelinger og vil sikre et mer helhetlig medlemstilbud, felles digitale løsninger, og ikke minst en organisasjon rigget for fremtiden, sier Ingvartsen og By i en kommentar i forkant av den ekstraordinære kongressen.

Alle kongressdelegater har fått innkalling og et eget hefte som beskriver strategiprosessen fra 2016 til i dag, og planene for de neste årene.

Realisere fordeler og ambisjoner
På den ekstraordinære kongressen begynner arbeidet med å rulle ut nytt medlemsdemokrati. Gammel organisasjon må avvikles, og ny etableres.

– Når nye vedtekter er besluttet og overgangsordninger er på plass, skal vi gjøre alt for å realisere fordeler og ambisjoner for å skape den mest fremoverlente og fremtidsrettede organisasjonen. Vi har et solid fundament for videre arbeid.

– Prosessen frem til vedtaket om nytt medlemsdemokrati har styrket Lederne. Medlemmene har stått i fokus og engasjementet er stort. Hjertelig velkommen til ekstraordinær kongress, avslutter Ingvartsen og By.