Viktig informasjon til deg som er ny i Lederne

For å få mest mulig ut av ditt medlemskap bør du lese den praktiske informasjonen nedenfor. Det er ekstra viktig at du setter deg inn i temaene forsikring og tariff.

Tekst
Redaksjonen
Sist oppdatert

Tilgang til Min side

lederne.no/minside finner du dine personlige opplysninger. Brukernavnet er ditt medlemsnummer. Du kan benytte funksjonen «ønsker tilsendt passord», og da vil dette bli tilsendt via epost eller SMS. Passordet samt personalia kan du enkelt endre etter pålogging.

Kontingent

Kontingenttrekk til Lederne skjer etter avtale med deg via faktura/lønnstrekk/avtalegiro. Første periode vil du få direkte hjem/epost, til deg. Ønsker du avtalegiro/e-faktura, oppretter du dette selv i din nettbank. Din kontingent er på 495 kr pr. måned, i tillegg til en lokalavdelingskontingent. Kontingentsats for lokalavdelinger varierer. Ta gjerne kontakt med oss på post@lederne.no eller tlf: 22 54 51 50 for å få vite hvilken avdeling du tilhører. Inkludert i medlemskapet følger en kostnadsfri livs- og ulykkesforsikring der du og hele din familie er dekket av ulykkesforsikring som gir inntil 500.000 kr i erstatning ved medisinsk invaliditet. I tillegg har du livsforsikring på inntil 20.000 kr. Denne dekker også ektefelle/samboer. Du får også Ledernepakken* som er en god, kollektiv, kritisk sykdom-, livs- og uføreforsikring uten krav til helseerklæring.

Skattefradrag

Husk at som medlem i en arbeidstakerorganisasjon kan du trekke fra 3850 kr på skatten. Dette skjer som regel automatisk når du er registrert som medlem.

Er du student?

Da er det kostnadsfritt å være medlem hos oss. Medlemsfordeler som juridisk bistand, forsikringsavtaler og tariffavtale vil ikke gjelde for ditt medlemskap.

Er du lærling?

Da er det kostnadsfritt å være medlem hos oss. Medlemsfordeler som juridisk bistand og tariffavtale gjelder ikke for ditt medlemskap. Du har likevel anledning til å benytte deg av Ledernepakken* (se punkt om forsikring).

Er du skjult medlem?

Alle medlemsfordeler gjelder for deg som fullt betalende medlem. Vi sender ikke ut krav om tariffavtale og kontakter ikke din bedrift. Det opprettes ikke trekk via lønn som betalingsmetode for kontingent.

Forsikring:

Lederne-pakken:

  • Kr 190 per måned
  • Trekkes sammen med medlemskontingenten

Død-Uførhet-Kritisk sykdom:

Lederne-pakken inkluderer dekning ved kritisk sykdom. Hele pakken koster fortsatt kun 190 kr per måned.

Forsikringssummer i Lederne-pakken:

  • Inntil kr 500 000 dersom du dør
  • Inntil kr 400 000 dersom du blir arbeidsufør
  • Kr 106 399 (1G) i engangsutbetaling ved kritisk sykdom

Hva dekker forsikringen ved kritisk sykdom?

Forsikringen dekker noen diagnoser som blant annet:

  • Kreft
  • Hjerteinfarkt
  • Hjerneslag

Les mer om hvilke diagnoser som dekkes på www.lederne.no/forsikring

Opprettelse av tariffavtale

Lederne vil sørge for å opprette tariffavtale for deg dersom din bedrift er med i en arbeidsgiverforening som vi har avtale med. Dersom du ikke ønsker opprettelse av tariffavtale, må du skriftlig meddele dette til oss så raskt som mulig. Vi ønsker å gjøre deg oppmerksom på at manglende tariffavtale kan innebære at du ikke har krav på en AFP-ordning, med mindre ordningen allerede er opprettet for ansatte i din bedrift.

Juridisk bistand

Medlemmer kan få rådgivning og juridisk bistand knyttet til de fleste rettsområder. Lederne har egne ansatte rådgivere, jurister og advokater, samt samarbeidsavtaler med eksterne advokatfirmaer som sørger for at du får rask hjelp. For nye medlemmer gjelder noen karensbestemmelser de første 12 månedene. Merk deg at saker som behøver oppfølging må ha oppstått etter innmelding i Lederne, og at saksbehandling normalt kan forventes etter tre måneders medlemskap. Les mer om betingelser og informasjon for juridisk bistand her.

Oppdater deg på god ledelse

Lær mer om god ledelse ved å følge oss på Facebook og LinkedIn, eller motta gratis nyhetsbrev ved å melde deg på her – litt nedover på forsiden.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål vedrørende medlemskap og våre fordeler, ikke nøl med å kontakte oss via e-post post@lederne.no eller tlf: 22 54 51 50.

Velkommen til Lederne!