Her ser du et bilde av oljeplattformen Johan Sverdrup i Nordsjøen.

Hvor sikker er norsk petroleumsvirksomhet?

Petroleumstilsynets årlige rapport Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) ble lansert i dag. Den viser at norsk sokkel er en sikker arbeidsplass og at mye gjøres bra, men at jobben for å sikre arbeidstakere aldri tar slutt.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Equinor ASA
Dato

Antall hendelser har flatet ut, men det er et betimelig å spørre hvorfor tallene ikke går videre ned. Justert for totalt aktivitetsnivå så er tallene som forventet, ifølge Petroleumstilsynet.

Her ser du forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.
Forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.

– For Lederne er det viktig å bidra til å sikre arbeidshverdagen for alle ansatte på norsk sokkel. Ansatte rapporterer om negativ utvikling siden 2019 for HMS, for psykososialt arbeidsmiljø og for helseplager. Denne trenden må endres, og her spiller ikke bare arbeidsgivere og myndigheter en viktig rolle, men også tillitsvalgte og ansatte kan og må involveres og høres, sier forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.

Mange tusen av våre medlemmer og tillitsvalgte bidrar hver dag som rollemodeller gjennom sitt daglige virke, som rollemodeller og gjennom sine bidrag i komiteer og utvalg. Denne involveringen må videreføres og styrkes.

– Vi er veldig stolte av den rollen Lederne spiller i utviklingen av sikrere arbeidsplasser for ansatte på norsk sokkel, kommenterer Ingvartsen.

Publisert i Nytt fra Lederne