Hvordan være tillitsvalgt i en krevende tid?

– Vi hadde akkurat begynt å smile, vi var i en spennende tid, og så skjer dette, sier tillitsvalgt i Bilfinger, Terje Abrahamsen. Han deler verdifulle tips om hvordan man skal være tillitsvalgt i tider som disse.

Tekst
Charlotte Yri
Foto
Privat
Dato

Terje Abrahamsen er en av mange dyktige tillitsvalgte i Lederne. Terje jobber i Bilfinger som er en stor aktør innen ISO og TT (Isolasjon, stillas, overflatebehandling og tilkomstteknikk). Det meste av arbeidet er rettet mot virksomheter innen olje og gass og i disse dager er det svært krevende.

Terje Abrahamsen er hovedtillitsvalgt og jobber i Bilfinger, som er en stor aktør innen ISO og TT.

– Det er krevende å være tillitsvalgt i disse tider. Vi hadde akkurat begynt å smile etter oljekrisen, vi var inne i spennende tider, og så skjer dette, sier Terje Abrahamsen.

I hans gruppe er det ca. 250 medlemmer som han nå kjemper for å ivareta, og det er ikke en enkel oppgave når det skjer så mye, og på så kort tid.

– Jeg må få skryte av samarbeidet med Ledernes juridiske seksjon, og si at jeg setter pris på at det er kort vei til hjelp, sier Terje.

Abrahamsen er en erfaren tillitsvalgt, og kommer med følgende tips til tillitsvalgtsarbeidet under slike omstendigheter som vi er oppe i nå:

Informasjonsarbeid:

• Ingen kan få for mye av dette og det vi husker fra oljekrisen er at mange lurer på det samme. En egen Facebook gruppe gjør at alle kan få lik informasjon og dette direkte fra den tillitsvalgte. Det gir tillitsvalgte tid til å gjøre noe annet enn å svare på det samme flere ganger på e-post.
• Ingen spørsmål er selvsagt dumme.

Godt samarbeidsklima med bedriftsledelsen:

• Still ærlige og åpne spørsmål, vær tydelig på forventninger og ikke ta avgjørelser for fort. Det kan lønne seg å ta en fot i bakken for å tygge litt på ting og høre hva andre synes.
• Ha fokus på at alle er tjent med gode løsninger og at det beste er å gjøre det riktig første gangen, fordi det kan være krevende å måtte gjøre om på en avgjørelse.
• Skap gode samarbeidsforhold med ledelsen og/eller de man samarbeider med i HR-administrasjonen. Personlig egnethet og respekt for hverandre er viktig.
• Det er viktig at begge parter forstår at målet til begge er at bedriften skal være levedyktig i fremtiden. Selv om man tidvis kan være uenig i hvordan det hele skal foregå, er det viktig å kunne skille mellom sak og person.

Tilstedeværelse for medlemmene:

• Ta deg tid til å snakke med kollegaene dine, vis at du bryr deg og forstår deres situasjon. Som tillitsvalgt vet du gjerne mer enn hva du kan gi ut av informasjon. Snakk sammen over en kaffekopp, gjerne over telefon, og la folk få åpne seg og spør hvordan de har det. En av de tillitsvalgtes mest sentrale oppgaver er å formidle trygghet!

Finn gode løsninger

– Bedriftsgruppestyret og jeg jobber godt sammen med bedriften for å finne gode løsninger, og spesielt for alle de som vil få en endring i sin økonomiske situasjon, sier Abrahamsen.

Han tipser sine medlemmer om å sjekke ut Ledernes nettsider og spesielt stønadsmulighetene.

Med den kronekursen det er nå, er det også mange som opplever at lønnen blir ekstra lite verdt i disse tider. Når vi spør Terje om hva som er hans motivasjon om dagen, så svarer han;

– Det å kunne ha en reel innflytelse og påvirkning til at andre får det bedre. Å vite at min innsats faktisk betyr noe for andre og felleskapet, det gir meg motivasjon. Det bør være synlig for alle hvem som faktisk stiller opp for arbeidstakerne, det er oss i arbeidstakerorganisasjonene, sier Terje på tampen av vår samtale.

– Ved oljekrisen opplevde vi at mange meldte seg inn når de nær sagt stod med oppsigelsen i hånden og tenkte at nå får jeg hjelp. Men det blir litt som å tegne forsikring når huset allerede står i brann, så jeg håper at alle ser verdien av å være organisert og at det er like naturlig som alle andre forsikringer. I Lederne får du mye annet som du også kan ha bruk for i hverdagen, ikke bare noe når en krise melder seg, avslutter Abrahamsen.

Avdelingen har ellers et helt nytt styre, bestående av Terje Abrahamsen (leder), Jan Ove Fredheim (nestleder), Geir Ove Steen (sekretær/kasserer), og styremedlemmene Per Morten Fisknes, Svein Olav Bråthen, Christian Johannes Torsvik og Walter Olaussen.

Publisert i Medlem, Nytt fra Lederne