Ingvartsen i Tromsø: Mennesket i lederrollen betyr mer enn før!

Dette var tittelen på et foredrag forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen, avholdt på et seminar for ledere i NITO i Tromsø 3. september. Til dette seminaret var også mange medlemmer i Lederne i Tromsø-området til stede.

Tekst
Trond Jakobsen
Foto
Trond Jakobsen
Dato

Ingvartsen trakk linjer til ledelsestradisjonene i “den gamle lederskolen”, og redegjorde videre for de uheldige konsekvensene denne kunne ha for ansatte. Han mener at de færreste ønsker seg tilbake dit.

Ingvartsen kom videre inn på president Ronald Reagan, som mente at det ikke nødvendigvis behøver å være ledere som gjennomfører de store ting, men at lederrollen oftere kan gå ut på å inspirere andre til å bidra til at disse blir gjennomført.

Ingvartsen siterte flere framtredende ledere som Steve Jobs fra Apple, Barack Obama, Richard Branson fra Virgin, Jack Welch fra General Electric, samt også Nils Arne Eggen. For eksempel at «man ikke skal leie inn folk utenfra og fortelle de hva de skal gjøre, men be de i stedet fortelle oss hva vi skal gjøre», «vær en god lytter, for gode ideer dukker opp på helt ulike steder», «når du frykter at medarbeiderne blir dyktigere enn deg, da har du feilet som leder», og «det er greit å være flink på (fotball-)banen, men det er viktig å bidra til å gjøre medspillerne gode!»

Audun Ingvartsen i samtaler med visepresidenten i NITO, Kjetil Lein.

Ingvartsen tok opp at et nytt arbeidsliv, nye næringer og nye generasjoner krever nye tanker omkring ledelse. I den sammenheng viste han til fire trender som vil bli viktige; den nye generasjonen (millennials), globalisering, spesialisering og digitalisering.

I etterkant av foredraget gjennomførte vår forbundsleder Audun Ingvartsen en dialog med visepresidenten i NITO, Kjetil Lein, om temaer knyttet til utvikling av ledelse, og deretter en spørsmålsrunde blant seminardeltakerne.

Publisert i Nytt fra Lederne, Troms