Iverksett et midlertidig nasjonalt droneforbud umiddelbart

Dato

Regjeringen bør umiddelbart iverksette et nasjonalt forbud mot bruk av droner inntil sikkerhetssituasjonen i Norge og verden endrer seg.

Lederne organiserer ledere og spesialarbeidere rundt om i Norge med ansvar for kritisk infrastruktur som oljeinstallasjoner, kraftintensiv industri, produksjonsbedrifter og samferdsel. Stadig flere av våre medlemmer undrer seg hvorfor Norge ikke fjerner alle unødig risiko knyttet til ukontrollert bruk av droner.   

Selv om det er forbudssoner og ulike restriksjoner i Norge, så er det store områder som ikke er dekket eller omfattet av forbud.  

Usikkerhet, utrygghet og risiko

For arbeidstakere som regelmessig bruker fly og helikopter for å komme seg på jobb, så er dronetrafikk en unødig ekstrabelastning, og noe som skaper usikkerhet og utrygghet både for arbeidstakere og deres familier.  

Det samme gjelder ansatte i en rekke andre bransjer som på ulikt vis som berøres av unødvendig bruk av droner. Industriområder, broer, jernbane, havner, flyplasser og kraftverk er eksempler på områder og infrastruktur hvor unødvendig bruk av droner skaper angst og usikkerhet.  

Liten pris å betale

På vegne av en rekke av våre medlemmer ønsker Lederne at et midlertidig forbud mot bruk av droner innføres. Det bør være en smal sak å gi tillatelse til tjenstlig og nødvendig bruk av droner innenfor et slikt generelt forbud. 

Sikkerhetssituasjonen i Norge bør ikke utfordres unødvendig, og et midlertidig forbud mot fri bruk av droner fremstår som en liten pris å betale. 

For mer informasjon: Nestleder i Lederne, Liv Spjeld By