Julehilsen fra Audun og Liv

Tekst
Audun Ingvartsen og Liv Spjeld By
Illustrasjon
Lederne
Dato
Kjære medlem og tillitsvalgt i Lederne!

Et år preget av pandemi, nedstenging, og stor grad av uvisshet går mot slutten. Snart starter vaksineringen, og vi ser nå en løsning der fremme.

Som valgt forbundsledelse vil vi benytte anledningen å takke hver og en av dere for samspillet i dette annerledesåret.

Da regjering og helsemyndigheter stengte landet måtte vi tenke nytt og annerledes. Vi satte krisestab, og vi måtte tenke forbundets eksistens ved å sikre oss mot uventede økonomiske kostnader. Dette førte til endringer for medlemmene våre har ved permittering eller arbeidsledighet. Nåværende ordning var nødvendig og er midlertidig. Vi håper at det å kunne få alle rettigheter og slippe kontingent var et godt alternativ.

Egne nettsider med praktisk informasjon knyttet til korona kom raskt på plass. Tilbud om digitale kurs og webinarer det samme. For oss er det gledelig at omtrent 6000 medlemmer har deltatt digitalt i år. Dette viser at Lederne-medlemmer er sultne på ny kunnskap. Det er viktig for oss å spre våre tilbud, og vi oppfordrer alle til å spre vårt budskap i ulike kanaler slik at vi sammen kan synliggjøre Lederne og alle våre unike medlemsfordeler. Sammen blir vi sterkere og mer synlige der ute!

LederneAppen ble lansert i juni – en stor satsning på å finne et egnet verktøy for en rask og enkel vei for våre medlemmer å oppdatere seg på. 3500 medlemmer har nå tatt appen vår i bruk og vi ser frem til å forbedre innhold og brukervennlighet. Målet er at den skal være ekstra til nytte for våre tillitsvalgte og medlemmer.

Sentralstyret gikk digitalt med sine møter og vi hører at det er stor aktivitet og gledelig utvikling med digitale årsmøter og medlemstilbud ute i organisasjonen også.

Til tross for alle utfordringer covid-19 har gitt oss kan vi se en medlemsvekst – noe som gleder oss. Arbeidet med å endre oss til et mer moderne medlemsdemokrati er i god rute. Det var planlagt for ekstraordinær kongress i juni måned men denne måtte avlyses og flyttes til høsten. 24. – 25. september gjennomførte vi en ekstraordinær kongress med over 100 deltakere og 17 som deltok digitalt. Nye vedtekter og overgangsbestemmelser for det nye medlemsdemokratiet ble vedtatt.

Lederne skal endres fra dagens 126 avdelinger og syv regioner til 18 nye, store og bærekraftige avdelinger uten regioner. Direkte representasjon i hovedstyret og til kongress. Nå kan vi bare glede oss til et nytt og enklere system, og mer demokrati fra sommeren 2021.

Følg med på nettsidene våre, møt opp på etableringsmøtene for de nye avdelingene, og vær med å påvirke fremtiden til Lederne.

I 2021 skal vi få til å møtes igjen på ulike arenaer – det gleder vi oss til.

I år bør vi legge til rette for en trygg jul med de restriksjoner som gjelder. Vi ønsker deg og dine en Riktig God Jul og et Godt nytt år!

Beste hilsener fra Liv og Audun

 

Publisert i Avdelinger, Bransje