Katrine kommer fra en bransje hvor fagforeninger står sterkt

Katrine Bascheck har vært medlem i Lederne i snart 15 år, og jobber i dag som Manager Crew Rostering Optimization hos Norwegian. Hun har hatt flere år som tillitsvalgt, og vært en veldig god verver av nye medlemmer til Lederne.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Katrine Bascheck
Dato

– Det viktigste for meg med å være en del av en fagforening er det å kjenne på fellesskapet, tryggheten og å oppleve like og rettferdige forutsetninger for de ansatte innenfor samme område. I tillegg er det viktig å vite at man har en organisasjon i ryggen, dersom man skulle ha behov for rådgivning og hjelp både på og utenfor arbeidsplassen, sier Katrine.

Et naturlig valg

Katrine har jobbet innen luftfart i over 20 år. Det er en bransje hvor fagforeninger står sterkt. Hovedvekten av de ansatte i den operative delen av flyselskapet var organisert, så for henne var det et naturlig valg å melde seg inn i Lederne da hun ble ansatt i Norwegian.

Katrine Basckeck
Katrine Basckeck

-Jeg synes det var veldig lærerikt å være tillitsvalgt i de årene jeg hadde vervet. Det ga meg en unik innsikt i samhandlingen mellom HR og ledelse under forhandlinger, ansettelser og personalsamtaler. Denne kunnskapen har jeg tatt med meg videre i arbeidslivet som avdelingsleder, og ofte sitter på den andre siden av bordet i slike situasjoner, forteller Katrine.

– Det viktigste for meg med å organisere seg er å vite at man har noen i ryggen som tilbyr støtte og bistand dersom det skulle være behov. Man har også mulighet til å velge tillitsvalgte som representerer  deg som ansatt i forhandlinger om både lønn og arbeidsvilkår.

Det viktigste å vite er at man har en organisasjon i ryggen, dersom man skulle ha behov for rådgivning og hjelp både på og utenom arbeidsplassen.

 

Fornøyde medlemmer bruker medlemsfordelene

Katrine skryter av medlemsfordelene sog har flittig benyttet kompetansetilbudet. Hun fulgte Ledernes kurstilbud innen ledelse for noen år siden. I tillegg har hun deltatt på flere enkeltstående kurs, blant annet innen endringsledelse, konfliktløsning, kommunikasjon og retorikk.

Les også: Økt trygghet og bra for lommeboka

– Jeg har også benyttet meg av privatjuridisk bistand i forbindelse med arveoppgjør, og forsikringstilbudet som Lederne tilbyr medlemmene sine. Det har vært til stor hjelp, sier Katrine.

Kursene og videreutdanningstilbudet har vært, og fortsetter å være, veldig viktig for Katrine.

– Jeg har hatt samme flotte arbeidsgiver i over 20 år, men har byttet roller, titler og ansvarsområder flere ganger i løpet av disse årene. Kursene hos lederne har gitt meg faglig påfyll til å ta på meg nye roller, og gitt meg motivasjon og inspirasjon som jeg har tatt med meg tilbake til arbeidsplassen.

– Under pandemien var det mange av mine kolleger som dessverre ble permittert, og flere av disse har gitt tilbakemelding på at kursene og webinarene som Lederne tilbød i denne perioden, var veldig viktig da det ble noen av de faste holdepunktene i den nye pågående tilværelsen, avslutter Katrine.

Vil du ha tips til verving?

Både for deg og de du verver, er det lurt å sette seg inn i de gode medlemsfordelene som Lederne byr på. Når du har vervet et nytt medlem, så sørg for at ditt navn blir ført inn på innmeldingsskjemaet for å melde inn nye venner og kollegaer. Dersom du trenger gode argumenter utover de som du allerede har selv, så finner du gode vervetips her.

Publisert i Medlem, Nytt fra Lederne