Kielland-ulykken: – Uverdig behandling av de overlevende og etterlatte

I lys av kveldens dokumentar, "Katastrofen Kielland" på TV2 om Alexander Kielland-ulykken, støtter Lederne Kielland-nettverkets vedvarende krav om en ny og helhetlig granskning av tragedien, der 123 personer mistet livet.

Tekst
Lederne
Foto
Norsk Oljemuseum / Wikipedia
Dato

Lederne har over lang tid bedt om en ny, grundig gjennomgang av havariet, senest etter Stortingets høring omkring Riksrevisjonens kritiske rapport den 9. april 2021. Lederne deltok i høringen, representert ved tidligere forbundsleder Jan Olav Brekke med bakgrunn fra Statoil (Equinor) og tidligere forbundssekretær i Lederne, Norvald Holte. Holte deltok selv i redningsarbeidet, og arbeidet i lengre tid for medlemmer i petroleumssektoren.

I kveldens dokumentar gir Lederne-medlemmet Bengt Hammer en gripende beskrivelse av katastrofen han opplevde den 27. mars 1980. Til TV2 sier Hammer;

– De har visst hva som skjedde, men de har skjøvet det inn under teppet. Det er jeg helt 100 prosent sikker på.

Uverdig og tragisk
Her ser du forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.
Forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.

Forbundsleder i Lederne Audun Ingvartsen stiller seg sterkt kritisk til den opprinnelige gjennomgangen av tragedien.

– Det er uverdig og tragisk at de overlevende og de etterlatte i over 40 år etter havariet fortsatt sitter igjen med mange ubesvarte spørsmål. Når skal de få de svarene de fortjener å få?

Riksrevisjonen konkluderte 9. mars 2021 at det ikke er grunnlag for å gjennomføre en ny granskning av Norges største arbeidsulykke. I etterkant har deres konklusjon vært gjenstand for hard kritikk fra flere hold.

Ønske om full transparens

Lederne er skuffet over denne konklusjonen og støtter Kielland-nettverkets ønske om fullstendig klarhet rundt ansvarsforhold og nødvendig oppfølging av de overlevende og etterlatte. Sistnevnte forhold ble bekreftet i Riksrevisjonens rapport.

På flere områder peker Riksrevisjonen på forhold som ikke har vært tilfredsstillende behandlet. Deres konklusjon, om den blir stående, betyr at de overlevende, pårørende og en svært sikkerhetskritisk industri ikke får ærlige og transparente svar på hvordan ulykken kunne skje.

– Mange har opplevd at ulykken har hatt mye hemmelighetskremmeri rundt seg. Det ble tatt avgjørelser som allerede da ulykken skjedde ble oppfattet som unaturlige og under hastverk. Det at Riksrevisjonen nå opprettholder tillit til den opprinnelige granskningen, til tross for de kritiske funnene de selv viser til, gir mistro til håpet om åpenhet og at sannheten skal komme frem. Hemmelighold rundt ulykker er generelt svært uheldig, avslutter Ingvartsen.

Publisert i Nytt fra Lederne