Ledernes kongress 2018

Ledernes årlige kongress gikk i år over to dager - 15. og 16. november 2018. Den første dagen var den tradisjonelle dagen, slik vi pleier å gjennomføre den, mens dag to var en ren strategidag i et nytt format. Her kan du lese hva som skjedde.

Dato

Vi testet ut nytt både innhold og måter å debattere på, for å utfordre oss på nytekning over hele fjøla. Sluttresultatet ble at kongressen enstemmig tilsluttet seg styrets forslag til strategisk bestilling, som du kan lese ved å følge linken ovenfor (etter innlogging på www.lederne.no/minside). Den inneholder også en oppsummering av regionmøtene i høst, som hadde innledende debatter for å sikre en inkluderende og bred forankringsprosess.

Med en tilsluttet kongress, er organisasjonen i rute til å vedta ønskede og nødvendige endringsgrep i 2019 som vil styrke Lederne. Vedtatte endringer i 2019 vil først tre i kraft fra neste kongressperiode som er 2021-2025.

Her ser du forbundsleder i Lederne - Audun Ingvartsen
Forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.

Forbundsleder Audun Ingvartsen sa i sin åpningstale at det siste året har vært hektisk, spennende og inspirerende. Han påpekte at Lederne prøver å rigge seg for å ha et apparat som fungerer og er på vei inn i fremtiden. Utmeldingsfrekvensen er mindre, men forbundslederen skulle gjerne sett flere innmeldinger. Det er dette Lederne jobber med, sa han, og at arbeidstakerorganisasjonen vil se en mer positiv utvikling i tiden fremover.

Salen mintes nylig avdøde Egil Andreas Setså (1942-2018) med ett minutts stillhet.

Egil Andreas Setså ble minnet med ett minutts stillhet.

 

Annika Elias, tidl. ordförande for Ledarna i Sverige snakket til kongressen om dagens samfunn som er i stor forandring, og de sosiale og teknologiske utfordringene som skjer i Europa. Hun fortalte at ledelse i Europa er veldig forskjellig, men er i utvikling. De nordiske verdiene er like, og vi må fortsette å støtte hverandre. Hun mener at samfunnet behøver de gode lederne, og at de gode lederne blir bygget i fellesskap.

Annika Elias, tidl. ordförande for Lederna i Sverige.

Nestleder Liv Spjeld By tok over, og la til at organisasjonen aldri kan bli god nok. By påpekte endringene i næringslivet, og at medlemmers behov har endret seg. Dette må Lederne ha med seg når man bestemmer seg for hvilke fokus organisasjon skal ha. Hun minnet forsamlingen om at mange har en presset arbeidshverdag, og at det er mange medlemmer som ikke har tid til å bruke våre tilbud. Kurs og konferanse-delen av organisasjonen har varierende tilslutning. Lederne har fått mange tilbakemeldinger, og vi vil evaluere dem, forklarte By.

– Vi må endre oss med tanke på en endret hverdag for våre medlemmer. Vi vil videreutvikle kurs for tillitsvalgte. Vi vil at medlemmene skal utvikle seg i de mange ulike lederrollene som finnes der ute, og vi vil spisse tilbudet for dem, avslutter nestlederen.

Forbundslederen bemerker også at Norsk Ledelsesbarometers resultater viser at det er utfordringer med ulik lønn for likt arbeid. Samfunnsdebatten er vi for lite delaktige i, fortsetter Ingvartsen, og det får vi høre der ute blant medlemmer.

– Vi legger oss frempå, mer enn det vi har vært fordi vi har utfordringer i å bli mye bedre kjent ute i befolkningen, sier Ingvartsen.

Om medlemsutvikling kommer det frem at Handel og service (eksludert Samvirke), barnehager og offentlig sektor har høyest medlemsvekst i 2018. Tariffavtaler med mest vekst er KS, NHO og PBL.

Audun gjennomgikk det nye administrative organisasjonskartet, med de nye seksjonene. Seksjons-begrepet er hentet fra vanlige strukturer i organisasjonslivet. Organisasjonskartet vil praktisk implementeres i løpet av desember.

Kongressen stemte enstemmig for at Liv Spjeld By skal fortsette som nestleder i Lederne i to år.

Nestleder Liv Spjeld By ble gjenvalgt ved akklamasjon.