Kreativ storsatsning i Høyanger

Lokalavdelingen i Høyanger er en av de eldste avdelingene i Lederne. I 2017 feiret avdelingen 100-årsjubileum, og da ble også avdelingens store eiendom solgt. Midlene brukes nå på kreative måter for å rekruttere nye medlemmer.

Tekst
Håkon Holo Dagestad
Foto
Privat
Dato
  • Se bildegalleri nederst i saken!

Vi har tatt en prat med to engasjerte medlemmer fra lokalavdelingen nr. 049 i Høyanger, avdelingsleder Bjørnar Otterstein og sekretær Hilmar Lindskog. Disse to har sammen med avdelingsstyret skapt et sjeldent engasjement og utstrakt synlighet for Lederne, både i lokalsamfunnet i Høyanger og langt utenfor kommunens grenser. Men først litt historie.

Trange tider
Norsk Aluminium CO i Høyanger, 1934. Foto: Eugene Nordahl-Olsen.

Stor-industrien kom til Høyanger i 1916, da vannkraftverkene og aluminiumfabrikken sto ferdig bygget. Året etter opprettet NALF (nå Lederne) en lokalavdeling for arbeidsledere på stedet, og det er den samme som drives videre av Otterstein og Lindskog i dag. Den gang var Høyanger i vekst, og det var nok av arbeidsplasser. I perioden 2000 til 2009 sa det imidlertid stopp. Store deler av industrien ble nedlagt, og kommunen er nå inne i en lang og vanskelig omstillingsprosess. Folketallet har falt kraftig.

Sekretær Hilmar Lindskog i avdeling Høyanger har vært medlem av Lederne siden 1982.

Sekretær i avdelingen, Hilmar Lindskog, er Lederne-medlem på det 39. året, og er for tiden uten arbeid. Han jobbet 35 år i felgfabrikken Fundo, som produserte felger til bilbransjen. Fabrikken hadde mange navn og eiere opp gjennom. Den har tilhørt både Årdal og Sundal verk, Hydro Aluminium, en arabisk finansmann og Høyanger kommune. Fundo ble til slutt nedlagt i 2009 som følge av nedgangstider. Omtrent 400 arbeidsplasser forsvant, og det ble en katastrofe for lokalsamfunnet.

Bjørnar Otterstein er avdelingsleder i lokalavdelingen i Høyanger.

Avdelingsleder Bjørnar Otterstein jobbet også i Fundo, men da, ifølge han selv,  “bare” i 14 år. Han sluttet i 2002, og er nå kirkeverge og administrator i Høyanger kirkelige fellesråd. Begge har blitt vant til hvordan nedgangstidene i Høyanger kjennes på kroppen over lang tid, men nå skal det satses.

– Selv om vi har hatt en tøff tid, og ikke har det tipp-topp akkurat nå, så er det i nedgangstider man skal satse. Vi gir oss søren ikke. Vi skal gå på og få ting gjort, sier Bjørnar energisk.

Det har de da også gjort.

Håp i sikte

Lokalavdelingen har fra tidlig av hatt et stort hus med 19 rom og en ti måls tomt i sitt eie. Eiendommen er et idyllisk sted i Høyanger, ved den vakre Sognefjordens bredder og med et tilrettelagt uteområde. Huset har blitt brukt som et feriested for medlemmer, men også som overnattingssted for grupper av turister i senere tid. Stedet har vært et kjærkomment utgangspunkt for turistenes fjell- og fisketurer i de vakre omgivelsene.

Lokale medlemmer og andre i lokalmiljøet har holdt stedet i stand, og både Bjørnar og Hilmar er full av takknemlighet for arbeidet som ble gjort.

– Det er en helt fantastisk innsats som har blitt gjort av medlemmer og lokale krefter opp gjennom. Stedet hadde aldri blitt det samme uten denne uvurderlige hjelpen og det enorme arbeidet fra alle som har bidratt, sier Hilmar.

Det var tidlig på 90-tallet at den lille avdelingen sto overfor valget om å selge eller renovere eiendommen. De valgte det siste, og det ble tatt opp et lån. I løpet av jubileumsåret for avdelingens 100. år ble eiendommen solgt. Det var en vemodig avgjørelse, medgir dem begge, men det måtte gjøres.

Tung satsning lokalt

Salget av eiendommen ga imidlertid nye økonomiske muligheter for avdelingen, og Bjørnar og Hilmar, sammen med avdelingsstyret, bestemte seg for å gå friskt i gang. Det ble faktisk satset så friskt at det skal mye til for å unngå Lederne-reklamer i Høyanger samt i Sogn og Fjordane nå om dagen.

– Vi bestemte oss for å bruke denne kapitalen på en god og fremtidsrettet måte for vår avdeling og for å markere oss i vårt nærområde på en solid måte, forklarer Bjørnar.

Dette omfatter blant annet kreative annonser på nett og papir i samarbeid med lokalavisa, og en forlengelse av tidligere inngått, toårig sponsoravtale med idrettslaget IL Høyang som går ut i mars. Den skal nå fornyes.

– Vi får da reklame for Lederne på begge IL Høyang sine busser, som kjører rundt i hele Sogn og Fjordane, draktreklame til fotballaget IL Høyang, stort reklameskilt i Høyangerhallen og på stadion. Lederne sin logo skal også på fritidsklær og annet reklamemateriell, så dette blir bra, sier Bjørnar.

Markedsføringen av Lederne skjer ikke bare i idretten. I 2020 kjøpte avdelingen inn åtte nettbrett til Høyanger kommune, som ble delt ut på flere pleiehjem i Høyanger. Dette gjorde de for å vise omsorg for pasientene under pandemien og for å profilere Lederne.

Satsningen gir resultater

Det viser seg at profileringen fungerer etter formålet. Av pengene de fikk fra salget av eiendommen er en andel satt i fond, og en annen på høyrentekonto. Tanken er at en bærekraftig andel skal brukes på videre profilering av Lederne. Satsningen har hatt en verveeffekt på tre nye medlemmer til avdelingen. Totalt er de nå oppe i åtte aktive medlemmer.

– Vi tenker at når medlemstallet er så få, så er potensialet desto større, meddeler Bjørnar.

Avdeling 049 Høyanger går i år over i den større avdelingen Sogn og Fjordane, som følge av den nye organisasjonsmodellen. Frem til det skjer, og videre etter det, så ønsker avdelingen å holde frem med lokal profilering av Lederne, i Høyanger og i det geografiske nærområdet.

– Vi jobber videre, og vi skal fortsatt gjøre oss godt bemerket her i Høyanger, og vi skal fortsette med å verve nye medlemmer. Vi tror at dette er måten å gjøre det på, sier Bjørnar.

Her ser du forbundsleder i Lederne - Audun Ingvartsen
Forbundsleder Audun Ingvartsen.

Forbundsleder Audun Ingvartsen støtter avdelingens store engasjement og tiltakslyst.

– Vi er veldig glade for at avdeling Høyanger bidrar så mye på lokalt nivå, og viser stort initiativ over lang tid. Dette har gitt gode ringvirkninger i lokalmiljøet, og med den nye organisasjonsmodellen tror vi at Sogn og Fjordane vil bli inspirert av disse ildsjelene, kommenterer Ingvartsen.

Bildegalleri: