Krevende for mange ansatte på sokkelen

- Vi er fornøyd med noen av tiltakene myndighetene så langt har lagt frem for å hjelpe også energisektoren gjennom koronasituasjonen, sier Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen og heltidstillitsvalgt for Lederne i Equinor, Per Helge Ødegård.

Dato
Demokrati: Mann med briller ser i kameraet.
Forbundsleder Audun Ingvartsen.

Olje- og gassbransjen jobber på spreng for å tilpasse seg den vanskelige situasjonen, men er også avhengig av midlertidig hjelp fra norske myndigheter for å opprettholde aktivitet i bransjen.

– Det som er viktig å få på plass er ikke direkte skattelettelser, men en midlertidig direkte utgiftsføring av investeringer av påbegynte og nye prosjekter, spesielt er dette svært viktig for leverandørindustrien. Arbeidstakerorganisasjonen Lederne har tidligere fremmet konkrete forslag om å forsere arbeidet med fullskala karbonfangst- og lagring. Vi er avhengig av olje og gassbransjen som har utviklet teknologi for fornybare prosjekter. Nå har vi muligheten til å være en motor på vei ut av krisen, men da må næringen holdes oppe gjennom krisen vi nå er i, sier Ingvartsen og Ødegård.

Vi ønsker å takke alle som legger ned en stor og viktig innsats som bidrar til å sikre drift og landets velferd slik at myndighetene kan realisere store økonomiske hjelpepakker. Ta vare på hverandre, vis hensyn og ha en riktig god påske.

Audun Ingvartsen og Per Helge Ødegård
Heltidstillitsvalgt for Lederne i Equinor, Per Helge Ødegård.
Heltidstillitsvalgt for Lederne i Equinor, Per Helge Ødegård.

– Olje- og gassnæringen er svært viktig for Norge, og utøves under tøffe forhold langt til havs. Nå er det satt i verk mange tiltak for å begrense og holde koronasmitten unna installasjonene. Dette er krevende for mange arbeidstakere med tanke på blant annet arbeidstidsordninger og familieliv, sier Ingvartsen og Ødegård. Det legges ned en enorm innsats for å holde hjulene i gang trygt og sikkert på installasjonene.