Krever reell økning i kjøpekraft i 2023

– Vi utelukker ikke lønnsvekst langt over konsumprisindeks for enkelte av våre medlemsgrupper. Selv om det er store forskjeller mellom ulike bransjer, så har alle sett sin kjøpekraft bli betydelig redusert det siste året, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

Forventer reell økning i kjøpekraft for våre medlemmer i 2023
En rekke av Ledernes medlemmer er ansatt i bransjer og virksomheter som har rekordhøy inntjening og fulle ordrebøker, og de ansatte må få sin rettmessige del av de verdiene som skapes. Mange arbeidstakere så allerede ved forhandlingstidspunktet i 2022 at TBUs beregnede årslønnsvekst og resultatet etter frontfaget ville gi nedgang i reallønn. Det må kompenseres i 2023.

Hovedsakelig lokal lønnsdannelse
Ledernes medlemmer forhandler i all hovedsak lønn lokalt, og ikke gjennom sentrale forhandlinger. Det er store forskjeller blant våre medlemmer, noen jobber i arbeids- og inkluderingsbedrifter med stram og usikker/varierende offentlig finansering, mens andre jobber i store private virksomheter med milliardoverskudd. Følgen av dette er åpenbart store lønnsforskjeller på tvers av virksomheter, bransjer og regioner, men det veldig mange norske arbeidstakere som ikke tåler ytterligere økning i priser på varer og tjenester, samtidig som de taper kjøpekraft gjennom svak lønnsutvikling. Teknisk beregningsutvalg (TBU) anslår en konsumprisvekst på 4,8 prosent fra 2022 til 2023, og Lederne forventer tillegg som kompenserer for dette og for etterslep fra 2022.

Det kan diskuteres om frontfagets legitimitet tåler flere oppgjør som i 2022 etterfulgt av tvungen lønnsnemd. Frontfaget kan ikke diktere forhandlinger og utfallet av meklingsinstitusjonen i arbeidslivet. Frontfagets legitimitet hviler på en fremtidig utforming som makter å ivareta større deler av norske arbeidstakere.

Fremdriften i årets mellomoppgjør

Frontfaget forhandler i slutten av mars og har en frist til 1. april. Dersom det ikke blir enighet i disse forhandlingene, vil det være mekling 14. og 15. april. Blir det ikke enighet her vil det være streik for bedrifter omfattet av disse forhandlingene fra mandag 17. april.

Staten og kommunene har frist til å forhandle 1. mai og blir det ikke enighet her skal det mekles med frist 24. mai. En eventuell streik vil starte 25. mai.

For de aller fleste av Ledernes medlemmer i kommunene forhandles lønnen i de årlige lokale forhandlingene. Disse er som regel på høsten og der er fristen for å bli ferdig 1. november.

For Ledernes medlemmer i bedrifter som er organisert i NHO og Virke vil det være opp til de lokale partene å bli enige om tidspunkt for forhandlinger, men vi anbefaler at man avventer til frontfaget er avklart slik at man kan bruke det som en rettesnor lokalt.

Publisert i Nytt fra Lederne