Vi støtter mødrehjemmet i Abrigo med 171 000 kroner

Som medlem har du i år bidratt til en samlet utbetaling på 171 936 kroner til mødrehjemmet Abrigo i Brasil. Én krone av den månedlige kontingenten til hvert yrkesaktivt medlem av Lederne går til å støtte de vanskeligstilte og voldutsatte alenemødrene.

Foto
Abrigo
Dato

Målet med Abrigo er å bygge opp et hjelpeapparat som gir gravide mødre et trygt tilbud under svangerskap og fødsel. Videre hjelpes det med utdanning og bolig til moren, som vanligvis er i stand til å flytte ut og ta vare på seg selv og barnet. Slik skal det forhindres at barn vokser opp på gaten, og at den onde sirkelen gjentar seg. Siden oppstarten i 1989 har Abrigo hjulpet mer enn 2 000 unge mødre, og godt over 1 000 barn er født og døpt der.

Trygghet og utdanning
Hovedhuset til mødrehjemmet Abrigo, litt utenfor Rio de Janeiro.

Mødrehjemmet gir utdanning til mødre, og slik hjelper man også kommende generasjoner. Tanken er at utdanningen av mødrene medfører at også barna får motivasjon til å ta utdanning. På Abrigo får mødrene, som ofte er på flukt fra voldelige parforhold, akutt hjelp i form av husrom, mat, klær og helsetilbud.

Terapeutisk hjelp
Smilende beboere på mødrehjemmet Abrigo.
På mødrehjemmet Abrigo er det håp for mødre og døtre.

Gjennom støtten fra Lederne har mødrehjemmet Abrigo kunnet åpne en klinikk som gir psykoterapeutisk hjelp til kvinner og barn fra Rio de Janeiros slumområder. Mange kvinner bærer på vanskelige minner om vold og overgrep. Mange av barna har sett at deres mødre har blitt mishandlet. Resultatet har blitt at de selv tyr til vold i møte med andre barn, og viser frykt når de treffer voksne.

For å unngå å bli innblandet i korrupsjon drives mødrehjemmet uten økonomisk støtte fra brasilianske myndigheter og bedrifter. Abrigo er derfor helt avhengig av private donasjoner, særlig fra aktører i Norge og Sverige. Én krone av den månedlige kontingenten til hvert yrkesaktive medlem av Lederne går til mødrehjemmet utenfor Rio de Janeiro. 

Lederne har siden 2010 overført i gjennomsnitt omtrent 150 000 kroner årlig til mødrehjemmet, og vi er stolte av å kunne bidra til et slikt verdifullt prosjekt.

Les mer om mødrehjemmet: Abrigo | Ledernes samfunns- og samvittighetsprosjekt

Publisert i Nytt fra Lederne