Nettverksbygging og felles webinar gir synergieffekt

Fire daglige ledere fra forskjellige barnehager i Sunnfjord kommune er alle medlemmer av Lederne, og samles jevnlig til webinarrekken "Kompetanse til lunsj". I Prestebakken barnehage i Førde har styrerne skapt et unikt opplegg for faglig påfyll, nettverksbygging, felles læring, og drøfting av barnehagesektorens utfordringer.

Tekst
Håkon Holo Dagestad
Foto
Privat
Dato

Det er lederne fra de fire barnehagene Naustdal, Prestebakken, Vassenden og Viebøen som har dannet et faglig og nettverksmiljø rundt Ledernes regelmessige webinarer, som går under navnet “Kompetanse til lunsj”.

Vi snakker med en munter Trude Arlen Horne. Hun er avdelingsleder i Ledernes avdeling Sogn og Fjordane, og daglig leder i Prestebakken barnehage i Førde.

– Samlingene finner sted i Prestbakken barnehage. Lederne fra de tre andre barnehagene kommer til oss, da vår ligger mest sentralt til i Førde sentrum. Her har vi et møterom med god skjerm som er godt egnet til formålet. Vi rigger oss til rundt bordet presis kl. 10.45, med kaffe, lunsj og frukt, og slik kombinerer vi lunsjpausen med kompetansepåfyll, sier Horne.

Nettverksbygging

De fire lederne inviterer også sine assisterende styrere i barnehagene, så i alt teller de mellom seks til åtte hver gang. Dette har de arrangert siden oppstarten av webinarrekken, og de legger vekt på at det settes av tid til møtene, og at de har en fast agenda.

Nettverkingsbygging er viktig, men det er også det faglige.

– Vi lagt møtene bevisst til dagene med “Kompetanse til lunsj”. Dette for å få en god møteplan som også gir faglig påfyll. Ingen vil jo gå glipp av disse nettverksmøtene, så her rydder vi virkelig plass for å få det til, sier hun.

Barnehageledere som sitter i en gruppe.
Kompetanse til lunsj-webinarene er en gylden anledning til å få faglig påfyll.

 

Lærerike drøftinger

Møtet starter med at de kobler seg opp på Teams, og overfører “Kompetanse til lunsj”-webinaret på storskjerm. Etterpå drøfter de tematikken fra sendingen.

– Vi drøfter og diskuterer de interessante temaene, og relaterer innholdet til vår egen hverdag som ledere. Det er veldig givende og interessant å snakke sammen og få ulike perspektiv og innspill fra de andre, sier Trude.

I og med at webinarene legges ut på Ledernes nettsider i etterkant, kan man også friske opp kompetansen sin når det passer seg. Trude forteller at en av lederne har brukt deler av opptakene inn i personalgruppen for å gi innsikt i et relevant tema.

Fast agenda

Deretter går gruppen gjennom en saksliste med barnehagerelaterte saker. Det kan for eksempel dreie seg om barnehageopptak, budsjett, og ting som skjer i barnehagesektoren.

– Vi kombinerer webinar-samlingen vår med et privat nettverksmøte for barnehagene, der vi holder oss oppdaterte og inspirerte sammen.

Selv om de møttes til nettverksmøter tidligere, opplever gruppen at møtene nå har blitt bedre.

– Det å ha et godt arbeidsnettverk er gull verdt. Vi opplever også at møtene blir mer faste når de legges til webinar-dagene. Samtidig med at vi får faglig påfyll, har vi det jo også hyggelig sammen. Vi anbefaler alle som har mulighet til å prøve dette, og da gjerne sammen med ein kollega eller flere, smiler Trude.

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler

Publisert i Nytt fra Lederne