Neste fase i nytt medlemsdemokrati:

Lederne gjennomfører ekstraordinær kongress 24. og 25. september 2020

Ledernes kongressdelegater har nå mottatt innkalling til ekstraordinær kongress på Radisson Blu Oslo Airport Hotel på Gardermoen 24. og 25. september (lunsj til lunsj). Dette er den naturlige neste fasen etter det enstemmige kongressvedtaket i 2019 om nytt medlemsdemokrati.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

På den ekstraordinære kongressen vil kun saker som fremkommer av innkalling / agenda kunne behandles. Sentralstyret vedtok 24. juni at sakene som må behandles etter 2019-kongressen er Ledernes årsrapport 2019, nye vedtekter, forlengelse av kongressperioden 2016 – 2020, overgangsbestemmelser for etablering av nytt medlemsdemokrati, kollektiv nedlegging av eksisterende avdelinger og fullmakt til sentralstyret vedrørende budsjett for 2021.

Lars Atle Skorpen, som tidligere har vært dirigent på Ledernes kongresser, er forespurt og har takket ja til å være dirigent.

Forbundsleder Audun Ingvartsen presiserer at den ekstraordinære kongressen avholdes fysisk.

Forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Det legges imidlertid til rette for digital deltagelse for delegater som på grunn av reiseråd (er i risikogruppen) knyttet til covid-19, ikke kan delta fysisk. Samtidig er vi forberedt på en alternativ digital gjennomføring av den ekstraordinære kongressen 2020 om koronasituasjonen skulle endre seg på kort varsel, sier Ingvartsen.

Strategiprosessens historiske milepæler for nytt medlemsdemokrati de siste årene sammenfattes og synliggjøres i et eget hefte, som alle kongressdelegatene får tilsendt i god tid før ekstraordinær kongress 2020.