Et oversiktsbilde over salen på kongressen i 2019.

Ledernes kongress 2019 vedtok enstemmig ny struktur for medlemsdemokratiet

Årets kongress - medlemsdemokratiets øverste organ - ble historisk. Det var en enstemmig kongress som på ettermiddagen den 14. november 2019 vedtok sentralstyrets forslag til ny struktur på medlemsdemokratiet.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

Åpningen inneholdt både analogier om å bestige de høyeste fjell og afrikanske ordtak om å gå sakte.

– Vi er med i Lederne fordi vi tror på noe som er større enn oss selv. Fordi vi tror at fjellene som ligger foran oss forseres best om vi klatrer sammen. Jeg er stolt av dere som er i salen, og jeg vet at dere brenner for at Lederne skal nå nye mål, og gjøre hverdagen tryggere og bedre for våre medlemmer.

Slik startet forbundsleder Audun Ingvartsen Ledernes kongress i år. Nestleder Liv Spjeld By fulgte opp forbundslederens budskap;

– Kjære alle sammen. Nå er tiden inne for å trekke lasset i samme retning. På denne kongressen har dere mulighet til å være med å skrive historie. Når vi kommer til 2025 og ser tilbake på 2019 skal vi kjenne på stolthet: «Jeg var med på vedtaket som gjorde Lederne til det vi har blitt.

Direktør i danske Lederne, Torkild Justesen, holdt et inspirerende foredrag om hvordan deres organisasjon har blomstret de siste årene. Hvordan Lederne i Danmark har en felles historie med norske Lederne, og hvor spennende Justesen mener det er å følge veksten vår. Justesens kampsak er å få frem viktigheten av god ledelse i Europaparlamentet.

Nytt medlemsdemokrati vedtatt enstemmig

En enstemmig kongress vedtok sentralstyrets forslag til nytt medlemsdemokrati. Dette innebærer bortfall av regionnivå, færre avdelinger og gjennomgående representasjon fra medlemsnivå til kongress. Implementering vil skje utover i 2020.

– Dette er en historisk dag for Lederne, og vi er utrolig tilfredse med at det nye medlemsdemokratiet ble vedtatt. Vi er imponert over samspillet som har gjort dette mulig, og at vi har fått sjansen til å reise rundt og fått høre hva regionene og avdelinger ønsker. Det har vært helt avgjørende for denne prosessen, forklarer By og Ingvartsen.

– Måten vi blir organisert på nå gjør at vi står stødigere i møte med fremtiden. Vi har, helt siden starten av prosessen i 2017, hatt klare mål om at vi skal spille hverandre gode, og lytte til omgivelsene så mye som mulig, sier By.

Etter en langvarig strategiprosess, der blant andre Henriette Grønn har gjort en formidabel innsats, ble det jubelscener i salen ved avrundingen av kongressen.

– Nå begynner arbeidet med å rulle ut medlemsdemokratiet i sin nye form, og vi skal gjøre alt vi kan i tiden fremover for å bli den mest fremoverlente og fremtidsrettede organisasjonen, sier forbundsleder Audun Ingvartsen.

Ellers ble regnskap, budsjett, uendret kontigent og resulusjonen “Norge i ledelsen som en energinasjon for fremtidige generasjoner” vedtatt. Les fullstendig resolusjon øverst i saken.

 

 

 

Publisert i Medlem, Nytt fra Lederne