Lederne om regjeringsplattformen: – Fradraget for fagorganisering må justeres opp, ikke ned

- Lederne er glad for regjeringens fortsatte støtte og videreutvikling av trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv. Vi mener derfor det er for svakt når regjeringen samtidig vil holde verdien av fradrag for medlemskap i fagorganisasjoner på 2017-nivå, sier forbundsleder Audun Ingvartsen.

Tekst
Tor Hæhre
Dato

Saken er omhandlet i kapittel 2 av regjeringserklæringen, og innebærer i realiteten at fradraget svekkes, hvilket bidrar til å gjøre det mindre attraktivt å være fagorganisert.

Forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Verdien av fradraget har faktisk gjennom flere år blitt svekket, og det er et skritt i feil retning, sier forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.

Regjeringen legger i sin tiltredelseserklæring stor vekt på videreføring og videreutvikling av trepartssamarbeidet mellom arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjonene og myndighetene som selve garantien for et velfungerende arbeidsliv. For å få til dette er det avgjørende at både arbeidstakere og arbeidsgivere er organiserte. Når man da fortsetter å redusere verdien av fradraget, reduserer man samtidig et viktig insentiv for å være organisert, hvilket igjen svekker arbeidstakerorganisasjonenes innflytelse på trepartssamarbeidet.

– Dette mener Lederne at regjeringen bør rette opp, og heller styrke fradraget. Det er blant annet gjennom sterke arbeidstakerorganisasjoner man har bygget opp trepartssamarbeidet og fått innført arbeidsmiljøloven, som gjennom årtier har sikret et stabilt og trygt arbeidsliv i Norge.

– Selvsagt er det organisasjonsfrihet, hvilket også innebærer frihet til ikke å være organisert. Men uorganiserte bidrar ikke til å styrke arbeidstakerorganisasjonens innflytelse til fortsatt å ha et trygt og stabilt arbeidsliv. Vi mener derfor det er et misforhold mellom regjeringens målsetting, og de midler som tas i bruk på dette området, sier Audun Ingvartsen.

Publisert i Nytt fra Lederne