Lederne til enighet med Norlandia om ny pensjonsordning

Lederne har fått på plass en livsvarig og kjønnsnøytral pensjon for våre medlemmer i Norlandia.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Håkon Holo Dagestad
Illustrasjon
Lederne
Dato

Lederne og Norlandia er enige om ny pensjonsordning som sikrer alle ansatte i barnehagene hybrid-pensjon med maksimal sparesats. De er også med i Fellesordningen for AFP. Avtalen innebærer en opptrapping av innbetalingene i pensjonsordningen frem mot 1. januar 2025.

På sikt skal arbeidsgivers innbetaling trappes opp til 5 prosent og arbeidstakers andel skal bli 2 prosent, som til sammen utgjør lovens maksimalsats for hybrid-pensjon. Nærmere beskrivelse av opptrappingen finner du lenger ned i mailen.

Endringer for Ledernes medlemmer i Kidsa og Gnist

Den nye avtalen legger også til grunn at barnehagene i Gnist og Kidsa flyttes fra Private Barnehagers Landsforbund (PBL) til Spekter, som er Norlandias arbeidsgiverorganisasjon. Det vil bli avtalt kompensasjonsordninger for denne overgangen der det blir nødvendig.

Livsvarig avtalefestet pensjon (AFP)

De av Ledernes medlemmer i Norlandias barnehager som har Spekter som arbeidsgiverorganisasjon, har allerede hatt Fellesordningen for AFP, men nå innføres den for alle fra og med 1. januar 2023.

Dette betyr at ansatte i Gnist og Kidsa også blir tilknyttet fellesordningen. Det gir alle ansatte i barnehagene i Norlandia en livsvarig AFP.

Lederne opplevde at Norlandia strakk seg langt og kom førstnevnte i møte på viktige punkter, noe som vil gi de ansatte en mye bedre pensjon allerede fra neste år.

Rådgiver Lars Wiggen, forhandlingsleder for Lederne.
Rådgiver Lars Wiggen, forhandlingsleder for Lederne.

Forhandlingsleder for Lederne, rådgiver Lars Wiggen, har mye godt å si om forhandlingene;

– Vi opplever at Norlandia innså viktigheten i å ha en konkurransedyktig pensjonsordning og må også berømme samarbeidet mellom organisasjonene på arbeidstakersiden for at vi fikk til dette resultatet.

Løsningen innebærer en opptrappingsplan for pensjonsytelsene

Opptrappingen av andelen arbeidsgiver skal bidra med i hybridordningen skjer på denne måten:

  • Fra 1. januar 2023 bidrar arbeidsgiver med 4 prosent og arbeidstaker med 3 prosent
  • Fra 1. august 2023 bidrar arbeidsgiver med 4,5 prosent og arbeidstaker med 2,5 prosent
  • Fra 1. januar 2025 bidrar arbeidsgiver med 5 prosent og arbeidstaker med 2 prosent

Med denne løsningen tar vi private barnehager ett viktig skritt nærmere like pensjonsrettigheter uavhengig av hvilken arbeidsgiver man har. Det betyr også at jobbskifte på tvers av arbeidsgivere blir mindre komplisert for våre medlemmer.

Barnehagene i Norlandia samles under samme tariffavtale

Nå skal Kidsa og Gnist samles og vil flyttes fra arbeidsgiverorganisasjonen PBL til Spekter og komme under den samme tariffavtalen som Norlandia barnehagene har hatt i noen år. Dette vil være en styrke for Lederne som organisasjon og betyr at vi nå får samlet alle våre medlemmer under samme tariffavtale og det betyr også felles tillitsvalgte og at vi nå skal forhandle på vegne av alle våre medlemmer i disse barnehagene samlet.