– Mongstad må vurderes først for batterifabrikk

Equinor, Norsk Hydro og Panasonic skal bygge batterifabrikk i Norge, noe som har utløst en massemobilisering blant norske kommuner. Nå minner lokale Ledernemedlemmer om tidligere lovnader på Mongstad.

Dato

Bildet ovenfor: Mongstadraffineriet slik det er i dag. Foto: Helge Hansen – Equinor.

– Gamle løftebrudd kan nå rettes opp. Mongstad bør vurderes først som lokasjon for den nye batterifabrikken, understreker Ove Bjørsvik og Odd Mikal Søreide, to aktive Ledernemedlemmer på Mongstad.

I juni 2021 er det 50 år siden Stortinget enstemmig godkjente de omfattende planene som Norsk Hydro hadde for utbygging på Mongstad. Planene omfattet blant annet oljeraffineri og petrokjemiske fabrikker. Oljeraffineriet skulle kunne levere råstoff til de petrokjemiske fabrikkene som skulle bygges. Selskapet fikk ta over det mange tusen mål store industriområdet som kommunen hadde kjøpt, og oljeraffineriet ble første byggesteg i mai 1972.

– Overraskelsen var stor blant lokale myndigheter da Hydro plutselig fortalte at de store petrokjemiske fabrikkene skulle plasseres i Telemark i stedet for på Mongstad, forteller Bjørsvik og Søreide.

Midt på 80-tallet solgte Hydro seg ut av raffineriet og forlot Mongstad, og siden da har Statoil/Equinor vært til stede. Senere, da Egil Myklebust var Hydrotopp, fortalte han fylkesmann Svein Alsaker at om konsernet noen gang tenkte på nyetablering i Hordaland, skulle alltid en tomt på Mongstad vurderes først.

– Tiden går, og både Hydro og Equinor har ny konsernledelse. Vi ønsker å minne begge selskapene om deres fortid på Mongstad og tidligere tiders løftebrudd. Mongstad må vurderes som lokasjon for den nye batterifabrikken, understreker Bjørsvik og Søreide.

Bakgrunn om batterifabrikken:

Panasonic, Equinor og Hydro har inngått et strategisk samarbeid for å se på mulighetene for å bygge en bærekraftig og kostnadseffektiv europeisk batterivirksomhet i Norge. Partnerskapet skal identifisere mulige lokasjoner i Norge i en forstudie som går frem til sommeren 2021. Initiativet kan utløse en gigantisk industriutbygging:

  • Areal: Ca. 400 dekar i første fase, med mulighet for utvidelse til 1.000 dekar. Tomta må være egnet for bygningsmasse på 200.000 kvadratmeter og ca. 20 meter byggehøyde, og må senest være byggeklar i 2023.
  • Elektrisk kraft: Ca. 100 megawatt i første fase, med mulighet for ekspansjon med ytterligere 200 megawatt.
  • Vann: Ca. 3000 kubikkmeter kjøle- og prosessvann per dag.
  • Bemanning: Driftsbemanning på ca. 2.000 personer i første fase, hovedsakelig faglærte operatører og personer med universitetsutdanning.
  • Transport: Mulighet til inn- og uttransport av 200 containere per uke, samt nærhet til flyplass.

Mer informasjon: https://jointbatteryinitiative.com/