– En dag vil du trenge en fagforening

Lederne-medlemmet Carl Oscar Alsos jobber i den private barnehagen Klokkergaarden Kultur- og Naturbarnehage i Drammen, og er opptatt av å gi barna trygghet og lærerike erfaringer de kan ha med seg videre i livet. Vi tok en prat for å høre mer om jobbhverdagen og perspektivene hans rundt ledelse.

Tekst
Håkon Holo Dagestad
Foto
Privat
Dato

Carl Oscar Alsos er 46 år og pedagogisk leder. Han er utdannet førskolelærer, som det het i sin tid, men har senere fått tittelen barnehagelærer i de senere årene. Da Alsos ble barnehagestyrer i 2009, meldte han seg inn i Lederne. En av hovedgrunnene var å unngå konflikt med medarbeiderne, som var medlemmer i et annet forbund.

Hva går jobben din ut på?

– Min jobb er å legge til rette for at barna får en trygg og god hverdag i barnehagen, fylt med leke-relatert moro ute i naturen. Barna skal oppleve trygghet hos oss voksne, og vi voksne skal være veiledere og lekekamerater i deres lek. I leken med barna, ligger den unike muligheten til å observere dem og oppdage deres utfordringer, og på den måten bygge dem opp til å takle dette i deres hverdag.

Hvilke arbeidsoppgaver liker du best?

– Leken er min favoritt-arbeidsoppgave. Naturen er en fantastisk arena for lek, læring, og bearbeiding av opplevelser i hverdagen. Med tanke på hvor viktig god ledelse i barnehager er, så ser jeg på det som en sirkel; hvis barnehagen har trygge voksne som samarbeider bra og har god tid til dem, så stråler tryggheten utover på barna, og det igjen gjør barna trygge. Trygge barn gir et godt sosialt miljø, både seg imellom og blant  de voksne. Barn er mestere til å lese kroppsspråk og stemninger, og ta det innover seg, så ledelsesmiljøet er absolutt veldig viktig.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Hva er de største utfordringene for din bransje fremover?

– Det som skaper utfordringer er økonomi, politikk og personalledelse, i dagens samfunn, hvor tiden går mye fortere enn den gjorde i 2010. Jeg er bekymret for konkurranseforholdene og forskjeller i tilskuddssatsene mellom de private og kommunale barnehagene. At konkurransen skal føre til færre ansatte og at kjernetiden må reduseres. For å ta best mulig vare på de aller minste, må barnehagen ha et trygt økonomisk grunnlag. 

Hva gir det deg å være fagorganisert?

– Det beste med å være fagorganisert i Lederne er at jeg får den hjelpen jeg trenger der og da. Og får jeg ikke hjelpen akkurat der og da, så tar det ikke lange tiden før dere kontakter meg. Det er mye kunnskap i organisasjonen, noe som er trygt å vite.

– På en tidligere arbeidsplass ble det gjort forsøk på å mobbe meg og flere kollegaer ut av stillingene vi hadde. Jeg tok tak i det, og greide å snu situasjonen. Da fikk jeg gode råd fra Lederne, og det var gull verdt. Likevel byttet jeg jobb, og nå har jeg det helt nydelig der jeg jobber i dag.

Hvorfor er du medlem av Lederne?

– Det gir meg trygghet med tanke på personalledelse, og bedre økonomiske vilkår ved å ta i bruk de gode rabattavtalene.

Vi bygger gode ledere

Bli medlem

Hvilken medlemsfordel er viktigst for deg?

– Sett bort ifra arbeidsrettslig bistand, så er forsikringsfordelene er de viktigste for meg. Men også andre fordeler som kan brukes når jeg reiser og har ferie, som for eksempel for hoteller, leiebil og Spania-leilighetene.

Hva brenner du for i arbeidshverdagen?

– Gi barna en velfylt ryggsekk med erfaringer de kan plukke fra, den dagen de trenger det. Jeg ønsker at barna skal få erfare og prøve ut ting, med viten at vi voksne er der for å hjelpe dem hvis de trenger det.

Ditt beste råd til en ung kollega?

– Jeg ville anbefalt å ikke la de pedagogiske rammeplanene komme i veien for den praktiske leken. Planlegg neste prosjekt i etterkant av de praktiske erfaringene med barna. Lek med barna først, og høst erfaringer derfra. Deretter kan du bruke teorien til å lage nye rammeplaner.

– Men husk å være fagorganisert – en dag kommer du til å trenge det.

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler

Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.