Norske politikere må realitetsorienteres om energisituasjonen

Norsk Industri treffer med sin analyse av det norske kraftmarkedet og dets betydning for å nå nasjonale og internasjonale klimamål.

Tekst
Jørn Henning Lien
Foto
Trude Refsahl/Equinor
Dato

– Utviklingen og det grønne skiftet må avstemmes med virkeligheten. Norge skal ikke glemme klimamålene, men vi må løfte blikket vekk fra avgrensede, nasjonalt debatter, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne.

Støtter Stein Lier-Hansen og Norsk Industri

– Ledernes medlemmer i olje- og gassindustrien klør seg i hodet når rammevilkårene for deres arbeidsgivere blir stadig mer utfordrende, og satsing på karbonfangst- og lagring, hydrogenproduksjon og fornybar energi uteblir.

Ingvartsen poengterer at Norge kan bli en verdensledende produsent av ren energi på land og til havs, men han mener politikere må våge mer.

– Nå risikerer de å skusle bort verdensledende teknologi- og produksjonskompetanse på kortsiktige og sneversynte symboltiltak. Elektrifisering av norsk sokkel kan fort bli et eksempel på dette. Norsk konkurransekraft vil svekkes, arbeidsplasser går tapt og klimaet vil tape på det, sier forbundslederen.

Energi er grunnleggende virkemiddel

Tilstrekkelig energiproduksjon er den ene innsatsfaktoren det grønne skiftet ikke klarer seg uten. Olje- og gassnæringen vil bære det grønne skiftet på sin rygg i lang tid fremover. Men olje og gassproduksjon må renses for å vi skal nå klimamålene.

Lederne mener at det er bred oppslutning om målsetningene for norsk samfunnsutvikling, men symbolpolitikk står i veien for en bærekraftig samfunnsutvikling. Norge må ta en lederrolle og revitalisere satsingen på fangst og lagring av karbon. Sendrektighet og ideologi ser ut til å ta plassen for lederskap og innovasjon. Forutsigbar tilgang til kraft til konkurransedyktige priser, er en grunnleggende forutsetning for å kunne gjennomføre det grønne skiftet.

– Det er, som Stein Lier-Hansen i Norsk Industri sier, bare å få ut finger’n. Kunnskap, kompetanse og vilje til å ta i bruk innovative og alternative løsninger finnes allerede, avslutter Audun Ingvartsen.

Publisert i Nytt fra Lederne