Nytt medlemsdemokrati i Lederne: Neste etappe starter nå

Torsdag 10. og fredag 11. juni samles Ledernes kongressdelegater på Bryggen i Bergen til kongress for å gjennomføre valg og følge opp de historiske kongressvedtakene de siste årene rundt ny struktur for medlemsdemokratiet.

Tekst
Redaksjonen
Dato
Radisson Blu Royal Hotel på Bryggen i Bergen.

Forbundsleder Audun Ingvartsen og nestleder Liv Spjeld By ser frem til å møte kongressdelegatene og sammen med sentralstyret legge frem forslagene for veien videre. De som av covid-19-relaterte årsaker ikke kan delta fysisk har fått tilbud om å delta digitalt. Smittevern vil bli hensyntatt etter myndighetenes råd og pålegg.

– Vi har bak oss et spesielt år der pandemien har preget oss alle, også arbeidslivet, på godt og vondt. Vi vet at mange føler på usikkerhet. Mer enn noen gang trenger vi derfor, både som samfunn og som enkeltindivider, solide arbeidstakerorganisasjoner som skaper trygghet og forutsigbarhet. Hver dag har Lederne og våre tillitsvalgte det som fokus, sier de.

Nestleder Liv Spjeld By og forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Midt i denne situasjonen har Lederne jobbet fremtidsrettet og forankret strukturen til et nytt medlemsdemokrati som vi har jobbet med i lang tid. Nær fire år med målrettet arbeid på alle plan, hvor vi har snudd mange steiner, gjør oss nå bedre rustet for fremtiden. De siste årenes kongresser, inkludert fjorårets ekstraordinære kongress, tok alle historiske vedtak som leder opp til årets kongress i Bergen og etableringen av en helt ny struktur for medlemsdemokratiet.

– Dette vil være en av de største endringene i Ledernes historie. Regionleddet blir borte, vi skaper en langt mer oversiktlig avdelingsstruktur, mer demokrati, direkte representasjon fra lokalt til nasjonalt og lettere å jobbe som tillitsvalgt i organisasjonen. For mange, og kanskje spesielt for nye medlemmer, har vi fremstått relativt byråkratisk og tungrodd. Nå skaper vi en struktur som både er mer forståelig, oversiktlig, helhetlig og fremtidsrettet.

Ingvartsen og By retter en stor takk til tillitsvalgte, delegater og medlemmer for at alle så helhjertet har debattert og vært engasjert i prosessen for nytt medlemsdemokrati.

– Endringsviljen har vært stor og nytenkingen likeså. Forslagene sentralstyret har fremmet har skapt stort engasjement, og vedtakene har blitt til våre.

Organisasjonens fremste tillitsvalgte samles til Ledernes kongress på Bryggen i Bergen i år. Dette er historisk grunn ikke bare for nasjonen, men også for Lederne siden det var i Bergen organisasjonen ble etablert for 111 år siden, i 1910, av arbeidsledere ved verftene på Laksevåg.

– Vi er overbevist om at de grunnleggende endringene vi nå setter i verk vil gjøre organisasjonen i stand til å både huske sin stolte historie, samtidig som vi vokser enda mer og blir en enda sterkere og tydeligere røst i samfunnsdebatten om dagens og morgendagens medlemmer.

– Alle våre medlemmer – det være seg ledere, mellomledere, merkantile, teknikere og fagarbeidere skal vite at de fortsatt kan stole på Lederne som sin organisasjon. Lederne er kjent for å alltid stille opp, tale medlemmenes sak i arbeidsrettslige tvister, gi muligheter for kompetanseheving og nettverksbygging, understreker Ingvartsen og By.

Publisert i Nytt fra Lederne