Magnar Lulnde mfl.

Offshore-pioneren

Magnar Lunde har lang fartstid i Lederne, og er en av de største bidragsyterne til at Equinor-avdelingen 158 har oppnådd solid utvikling og posisjon innenfor organisering i olje- og gassbransjen. Det startet i det små, og etter mange år med et utrettelig engasjement og pågangsmot har avdelingen vokst mye og står støtt den dag i dag.

Tekst
Håkon Holo Dagestad
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

Helt siden 70-tallet har Magnar Lunde vært med på offshore-utviklingen i oljebransjen. Han var med og bygget plattformer, modul for modul, til de stod støtt utpå havet. Som prosesstekniker hadde Lunde med alt i fra luft-, vann- og glykolprosesser og styring av systemer for de fleste prosessene som skulle til for at en plattform skulle virke som den skulle. Men mest av alt har han kjempet for bred organisering av oljearbeidere til Lederne.

Tøffe arbeidsforhold

Karrieren hans startet i det franske Elf Aquitaine på Frigg-plattformen i 1977. Statoil var ikke etablert ennå, og norsk sektor i Nordsjøen var i ferd med å bli etablert. Oljearbeidere i Nordsjøen hadde ikke et felles landsdekkende fagforbund å organisere seg i, og norske lover omfattet på mange måter ikke denne nye gruppen arbeidstakere. I Elf var det heldigvis gode tradisjoner for å organisere seg, og de fleste var organisert i fagforeningen for Elf-ansatte – EANOF.

En hovedavtale manglet, og sett i sammenheng med «cowboy»-kulturen blant de fleste oljeselskapene som opererte på norsk sokkel, så inneholdt arbeidshverdagen høy risiko for de fleste ansatte. Slo man seg halvt i hjel på en plattform, så møtte man bare ikke opp neste dag, ifølge Lunde. Overtidsbetaling fantes ikke. Noe måtte gjøres.

Organiseringen begynner

I 1987 fikk Lunde høre av Terje Herland at NALF (red. anm.: datidens Lederne, heretter: Lederne) hadde begynt å rekruttere ansatte på plattform Statfjord A. Lunde var i begynnelsen organisert i andre forbund, men hadde ikke hittil opplevd å få den nødvendige

Fra venstre: Magnar Lunde og Per Helge Ødegård har vært nære kollegaer i mange år på plattformer i Nordsjøen.

oppfølgingen som tekniker. Dermed bestemte han seg for å bringe Lederne ut til de ansatte på Gullfaks B. Lunde gikk i gang med å klargjøre omtrent 15 krav til datidens forbundsleder Gunnar J. Larsen, om hva offshore-ansatte ønsket å få gehør for. Kravene ble godkjent, og en stor rekrutteringskampanje sørget for å melde inn alle de ansatte, unntatt tre-fire stykker.

– Fagforeningsarbeid betyr å jobbe dag og natt, mange dager i uken. Det var et nitid arbeid som gjorde at vi skåret så godt på rekrutteringen, sier Lunde.

Rekrutteringsjobben krevde mye, men ga store resultater. Fra Lederne ble introdusert på de fleste plattformene som utgjorde Gullfaks og Statfjord, hadde medlemstallene gått fra null til 500 medlemmer på ett og et halvt år. Særlig var det Gullfaks B som stakk seg ut med spesielt god vekst de første årene. Det ble arrangert medlemsmøter og ledelsen var strukturerte. Den gode veksten var også mye takket være den karismatiske, lojale, stødige og positive Lunde.

En god støtte for medlemmer

En pioner på norsk sokkel omtales han som, med over 40 års erfaring, og har hatt lange opphold på blant andre Statfjord, Gullfaks, Heidrun, Gudrun, Heimdal, Veslefrikk, Sleipner og Frigg. Flere ganger har Lunde blitt kåret til årets tillitsvalgt. Som hovedverneombud i en årrekke har han blitt en naturlig autoritet og en kunnskapskilde som medlemmer har støttet seg til opp gjennom. For Lunde har det blitt mange tøffe samtaler med oljeselskapene i løpet av hans karriere, men det har gitt gode resultater i form av bedre tilstander for Ledernes medlemmer. En av dem som har satt størst pris på Lunde er Per Helge Ødegård;

– Magnar har vært særdeles viktig for Lederne, og er en av de viktigste grunnene til at region Olje og gass opplevde en så stor vekst og har kommet dit vi er i dag, kommenterer Per Helge Ødegård.

– Han er veldig godt likt av mange, og jeg har fått veldig mye god hjelp fra Magnar. Når det har stått på som verst, så har Magnar vært en av de som har gitt meg dyrebare råd, nevner Ødegård.

Lunde ble selv reddet

Lunde fremhever trygghet som den viktigste delen av å være organisert, og han har satt veldig stor pris på å kunne spre denne tryggheten til plattformene han har vært på.

– Lederne ga gehør for prosessteknikernes ønsker, noe andre forbund i sin tid ikke ville. Det er jeg utrolig takknemlig for, og det ga oss muligheten til å jobbe for våre rettigheter i arbeidslivet, sier Lunde.

Lunde vil også fremheve tilgangen til privatjuridisk bistand som han og mange andre i oljebransjen har fått bruk for. Et par hendelser i Lundes liv gjorde det avgjørende å ha en advokat til disposisjon, og denne tjenesten har berget han og mange av hans bekjente fra å havne i uheldige livssituasjoner.

– En uheldig situasjon som oppstod med en tomt kom helt uanmeldt. Motparten truet med advokat, og jeg sto på bar bakke. Advokaten fra advokatkontoret til Lederne, Norman&Co hjalp meg på en helt fantastisk måte, og vi vant, forklarer Lunde.

Mye handler om å være trygg, enten det er på plattform eller på land.