Resolusjon fra Ledernes kongress: Norske yrkeskvinners arbeidsmiljø er i fare

Emosjonelt belastende arbeid er mer vanlig blant kvinner enn menn i Norge og resten av Europa, og norske kvinner opplever langt mer fysisk vold, trusler og ydmykende oppførsel enn kvinner i EU, heter det i denne resolusjonen som ble vedtatt av Ledernes kongress 2017.

Dato

Dette går frem av den sjette store europeisk arbeidsmiljøundersøkelsen, gjennomført i 35 europeiske land, som ble fremlagt av Statens Arbeidsmiljøinstitutt høsten 2017.

Arbeidsmiljøundersøkelsen avdekker at kvinner er mer utsatt for trusler og ydmykende oppførsel, fysisk vold, uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering enn menn i hele Europa. Norske yrkesaktive kvinner i større grad enn sine medsøstre i EU har en arbeidshverdag som preges av truende og ydmykende oppførsel, og de er mer utsatt for fysisk vold på jobb enn gjennomsnittet.

Vold, trusler, seksuell trakassering og mobbing på arbeidsplassen er et stort problem i mange sektorer verden over. Dette må vi ta på største alvor. Det fører til alvorlige helsekonsekvenser for de som rammes og er ikke bare et problem for den enkelte, men for samfunnet som helhet. Både de fysiske og psykiske konsekvensene medfører store kostnader.

Regjeringen, arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene må jobbe kontinuerlig for å fremme menns og kvinners rettigheter på arbeidsplassen. Norske arbeidsforhold er i særklasse gode, men på visse områder er det klart forbedringspotensial.

Arbeidsmiljøet er vårt felles ansvar, men det pålegger ledere et spesielt ansvar å ivareta dette. Gjennom aktiv tilstedeværelse og inkludering kan vi alle bidra og ta ansvar. Lederne oppfordrer sine samarbeidspartnere til intensivere dette arbeidet.