Resultater fra CECs store lederundersøkelse

Rapporten slår klart fast at for å unngå mangel på ledere i fremtiden, er det nødvendig å i større grad anerkjenne ledelse som et fag og ledere som avgjørende for endring, reduksjon av stress og forbedring av lederes arbeidssituasjon.

Tekst
Tor Hæhre
Illustrasjon
CEC
Dato

Ledernes internasjonale medlemsorganisasjon, CEC European Managers, som representerer over en million ledere i Europa, har publisert en ny arbeidsmarkedsrapport “Ledere i Europa: i dag og i morgen”, i anledning et strategimøte mellom CEC og medlemmer av Europaparlamentet.

Den 3. desember var CEC vertskap for et møte med Europaparlamentet for å diskutere den fremtidige utviklingen av ledelse gjennom et initiativ til en ny resolusjon om ledelse i Europa. Den forrige Gil Robles-resolusjonen går tilbake til 1993.

– Siden den gang har verden endret seg radikalt, noe som krever at vi setter en ny ledelsesstandard for Europas fremtid, sa CEC-president Ludger Ramme på møtet.

Ledelse er enormt verdifull

Andre europeiske arbeidslivspartnere (ETUC, BusinessEurope og Eurocadres) var også til stede på møtet og ønsket initiativet velkommen som et middel til å gi ledere de rette verktøyene for å forme fremtiden. Bare ved å bringe fremtidsrettet ledelse, gode arbeidsforhold og solid offentlig politikk, kan europeiske ledere slippe løs sitt potensiale. De digitale, grønne og sosiale overgangene venter ikke. Medlem av Europaparlamentet Jane Brophy understreket den enorme verdien profesjonell og dyktig ledelse gir den europeiske økonomien. Opplæring av lederes ferdigheter vil være avgjørende for at overgangene skal fungere.

Som CEC-rapporten viser, har faktisk bare 17 prosent av ledere i Europa fått utdanning eller opplæring om bærekraft, som årets European Managers Panel, en omfattende spørreundersøkelse, viser.

– Hvis EUs mål om å gå fra netto nullutslipp til en sirkulær økonomi skal bli virkelighet, må vi massivt investere i overgangsferdigheter. Selv om utfordringene blir stadig mer komplekse, er det færre og færre ledere som takler dem. Faktisk har antall ledere i Europa gått ned med 20 prosent fra 2005 til nå bare å telle 13,6 millioner. For å motvirke det sannsynlige arbeidsmarkedsgapet for ledere i fremtiden, vil kvinner i ledelse, bedre tilretteleggelse av eldre lederes muligheter til å fortsette i stillinger og bredere mangfold være nødvendig, heter det blant annet i CEC-rapporten.

Publisert i Medlem, Nytt fra Lederne