Ser muligheter der andre ser problemer

I 2019 ble Carina Haugsdal (39) alenemor, og turnustilværelsen som hjemmesykepleier måtte revurderes. Hun fulgte hjertet og staket ut en ny kurs – som veileder i Gløde.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Silje Katrine Robinson
Dato

Gløde er en forlengelse av NAV og jobber for inkludering og mangfold i arbeidslivet.
Jeg skulle ønske bedrifter i større grad turte å ta en sjanse på å inkludere de som kan ha behov for tilrettelegging. Arbeidsmarkedet går i dag glipp av mange bra mennesker med nyttig kunnskap.

Kan du fortelle litt om deg og din yrkesvei?
– Jeg er oppvokst i bygda Knarvik Nord i Alver kommune. I 2006 var jeg ferdig utdannet sykepleier, og jobbet deretter 10 år i hjemmesykepleien. Etter å ha bodd 14 år i Bergen, flyttet jeg tilbake til Alver med mine tre fantastiske barn. Turnus- og alenemortilværelsen lot seg ikke kombinere. Dessuten manglet jeg videreutdanning, og ble tvunget til å tenke nytt. Med et brennende hjerte for inkludering og psykologi, ble valget enkelt da veilederstillingen i Gløde dukket opp.

I dag er Carina fulltidsveileder for AFT, et arbeidsrettet tiltak gjennom NAV. Arbeidshverdagen består i å følge mennesker opp og frem i ulike prosesser, og å bistå til at de står styrket til å søke arbeid eller skole. I tillegg er hun hovedtillitsvalgt på arbeidsplassen og kursholder i Tankevirus.

Hva er det beste med rollen din?
– Det beste er mangfoldet jeg møter av mennesker og yrker. Når du starter med blanke ark, er lydhør og legger vekk fordommer, skjer det ofte noe. Livet deres endres fordi de får en ny sjanse! Det er magisk når noen som er blitt vurdert mot ufør, kan se sin sanne verdi i samfunnet. Egne og andres fordommer knuses, og resultatet kan bli en fast ansettelse i en bedrift!

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Hva er det mest utfordrende akkurat nå?
– Å få familiekabalen til å gå opp, og ikke ende opp i spagat mellom barn, arbeid og alt jeg skulle-burde-måtte ha gjort. På jobb er det utfordrende å få bedrifter til å tenke at inkludering er mer enn mangfold og likestilling. Har man en utfordring, alt fra en liten skade til diagnoser, lukkes dører i arbeidsmarkedet. Mange av deltakerne bærer på enorm kunnskap som bedrifter går glipp av. Det er veldig synd!

Hvorfor har du organisert deg i Lederne?
– Det var viktig for meg å være organisert et sted hvor jeg kunne føle på engasjement og at jeg var inkludert. Lederne gjør akkurat dette og er alltid lydhøre for gode innspill. Samtidig gir de tilbud om godt faglig påfyll og kurs.

Hvilke egenskaper setter du pris på hos en leder?
– Jeg setter pris på ledere som er lydhøre for tilbakemeldinger og som har lav terskel for å ta en samtale. I tillegg er det viktig at en leder er inkluderende og tydelig i sitt arbeid.

Har du lederambisjoner selv?
– Akkurat nå har jeg mer enn nok med å være i fulltidsansatt og alenemamma, men vil ikke avfeie at det kan friste i fremtiden når barna er større. Det får tiden vise.

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler

Publisert i Medlem, Nytt fra Lederne