Speider etter inspirasjon

Endre Helland er daglig leder i Hordaland krets, i Norsk Speiderforbund (NSF), en av de største speiderkretsene i landet. – Jeg henter mye inspirasjon fra kursserien til Lederne, som komplementerer vår veiledende lederstil i forbundet, sier Helland.

Tekst
Håkon Holo Dagestad
Foto
Privat
Dato

Helland er vant med en variert hverdag, og det trives han godt med.

– Her går det i alt fra vaktmesterjobbing i lokalet til utarbeidelse av strategier. Det passer perfekt for meg i hverdagen, forklarer Helland.

Det er kun to speiderkretser i landet som har en daglig leder og ansatte på prosjektstillinger; nemlig i Bergen og Stavanger. Prosjektstillingene i Bergen blir finansiert av støtte fra Lotteri- og stiftelsestilsynet og Gjensidigestiftelsen. Begge kretsene jobber i samarbeid med, og tett opp mot frivillige og frivillighetsvirksomheter i området.

– Funksjonen til den lille administrasjonen vår er å gi gruppestøtte til speidergruppene og å gi støtte til styrets strategier og fokusområder. I all hovedsak er det å formidle speiding til flere, forklarer Helland.

Speiding som lederskap
Endre Helland er daglig leder for Hordaland krets i Norges speiderforbund.
Endre Helland er daglig leder for Hordaland krets i Norges speiderforbund.

Helland driver med ledertrening for de unge speiderne i sin arbeidshverdag. Han forklarer at ett av speiderforbundets mål er å utvikle dem til å bli gode ledere i sine liv.

– Formålet til speiding er å utvikle medlemmene våre til å bli selvstendige og ansvarsbevisste mennesker som tar et aktivt ansvar i samfunnet. Det å være en god leder i det norske samfunnet er å ta ansvar, og da gjelder det å vite hva god ledelse er og hvordan man utfører det, forklarer Helland engasjert.

Han forteller at speiderne starter ledertreningen allerede første dag. Det kan være så enkelt som å lede en lek i en gruppe. Lederansvaret går på rundgang. Alle får følelsen av både å lede, og å bli ledet.

Alle de 33 speidergruppene Helland har ansvaret for i Hordaland krets, har unge gruppeledere som skal veiledes og få god støtte til å gjøre en best mulig lederjobb for sine speidere.

– Det vi driver med har mye å gjøre med sunn lederutvikling i kretsen vår. Det krever at vi har god oversikt over at lederutviklingen er basert på forskning og god kunnskap om hva som fungerer.

- Jeg er sulten på ny kunnskap, og Lederne er veldig gode på å tilby et stort utvalg av kvalitetskurs og webinarer, og alt er inkludert i medlemskapet.

Endre Helland
Lærerik kursrekke

Selv med en lang, praktisk og teoretisk bakgrunn som leder, og erfaring med lederutvikling siden tidlig på 90-tallet, har Helland deltatt på Ledernes kurstilbud med stor interesse. Den består av fire kursserier med hvert sitt tema innenfor ledelse og personlig utvikling. Hver kursserie inneholder fire kurs som gir deltakerne muligheten til å fordype seg i ett av temaene. Helland har deltatt på serie med temaet «Teamledelse», herunder kursene om «Hvordan å lede andre» og «Coachende ledelse».

– «Coaching» er veldig likt det vi i speiderforbundet kaller «veiledning», fordi det handler om å hjelpe folk til å finne sine beste kvaliteter, og utvikle disse til å virke på sitt beste, slik at de oppnår sine mål. «Coaching» består av mye av det samme, sier Helland.

Lang fartstid til tross; Helland synes at det er en avgjørende faktor for å lære noe nytt, og motivere seg selv og andre.

– Jeg er sulten på ny kunnskap, og Lederne er veldig gode på å tilby et stort utvalg av kvalitetskurs og webinarer, og alt er inkludert i medlemskapet. Det ville ha kostet skjorta for oss, så det er stjerneklart den viktigste fordelen for meg. Ikke bare lærer jeg meg nye ting om ledelse, men jeg får også bekreftet at mye av det vi driver med er riktig, sier Helland.

Rekrutterer unge ledere

For å synliggjøre speidingens mest tiltrekkende sider til flere, etablerte Helland en årlig friluftsleir for ikke-medlemmer i 2005. Leiren er en to ukers sommerleir som er åpen fem dager i uken. Til å lede leiren engasjerer Helland unge ledere fra speidergrupper i kretsen; såkalt «rovere». Dette er ungdommer fra 16 år og oppover, og de blir lønnet for innsatsen.

– I sommer hadde vi ti-tolv ungdommer som ventet på å få sine første sommerjobber, og disse har fått noe verdifullt å sette på CV-en.

Ikke nok med det. Helland arrangerte kretsleir i juni, og suksessen var avhengig av gode forberedelser innen et variert sett med kunnskap om ledelse. Det handler om alle fire ledelseskategoriene som Lederne tilbyr i sin kursrekke.

– Når man har ansvar for så mange barn og ungdommer, så gjelder det å ha ting på stell. Håndteringen av de utfordringene som vil komme er det best å ha forberedt seg på. Det gjør jeg blant annet ved å ha kunnskap om et bredt spekter innen ledelse, og å ha kurset og utviklet lederegenskapene blant gruppelederne i forkant.

– Jeg anbefaler alle som er interessert i ledelse og personlig utvikling til å bli med og følge en av kursseriene i Lederne, avslutter Helland.

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler

Publisert i Medlem, Nytt fra Lederne