– Kommunal sektor må anerkjenne ledelse som et fag

Lederne-medlemmet Oddvar Nøstdal er rektor ved Voss kulturskole, og har lang fartstid som leder i kultursektoren. En av Nøstdals viktigste hjertesaker handler om økt satsning på ledelse i kommunal sektor. Han mener at sektoren bør anerkjenne ledelsesfaget, og innse at ansiennitetsbestemt lederskap kan være til hinder for god ledelse.

Tekst
Håkon Holo Dagestad
Dato

Oddvar Nøstdal er en del av Ledernes bransjeutvalg for kommunal sektor, og har et stort engasjement for sektorens utfordringer. Utdannet og erfaren som han er innen trombone og dirigering, er Nøstdal ikke sen om å knytte ledelse til dirigentyrket;

– Dirigering er ledelse i realtime.

Oddvar Nøstdal er dirigent, medlem av Lederne og en del av bransjeutvalget for kommunal sektor.
Kulturskole-rektor Oddvar Nøstdal er dirigent på siden, og knytter yrket sitt til det å bedrive ledelse i sanntid.

Analogien stammer fra kjendis-dirigenten Eivind Gullberg Jensen, og er Nøstdals favorittsitat om ledelse.

– Det handler om å utnytte alle ressursene som finnes i orkesteret, og å være tydelig og forutsigbar. Hvis ikke musikerne vet hva de skal gjøre, så blir de utrygge og begynner å anta hva de skal gjøre. Da er man ille ute, enten som dirigent eller leder, sier Nøstdal.

Rektor fra start

Nøstdal vokste opp i Nordhordland, et sted litt nord for Bergen som er mest kjent, også internasjonalt, for den sterke musikkorps-kulturen. Det var her han fikk interesse for musikk og kultur, og etter en utdannelse på Stord musikkgymnas og trombonestudier ved Grieg-akademiet, sikret han seg sin første rektor-stilling i et vikariat ved Eidfjord musikkskole i en alder av bare 24 år.

– Jeg visste knapt hva et budsjett var og hadde ingen peiling på ledelse i det hele tatt.

Den første rektorstillingen på en kulturskole skulle bli i Suldal kommune. Etter tre år fulgte en syvårsperiode med frilanstilværelse som dirigent og musiker. Fire barn kom også til verden, og i en lang periode møtte han samboeren nesten bare i døren på vei ut til kveldsjobber. Hverdagen måtte bli mer familievennlig, og løsningen ble en søknad på stilling som rektor ved Moskenes kulturskole, som ligger på den aller ytterste øya i Lofoten; Å.

– Vi skulle bli der i ett år, men så ble det åtte, smiler Nøstdal.

I 2015 flyttet de tilbake til Askøy, og Nøstdal ble rektor på kulturskolen i Voss, der han jobber i dag. Her administrerer han skolens drift innenfor musikk, dans, drama og billedkunst. Det er 28 ansatte og 550 elever som produserer omtrent 100 produksjoner årlig.

Den ansattes faglige tyngde i et virksomhetsområde kan være der i fulle monn, men lederegenskapene, det ledelsesfaglige grunnlaget, og motivasjonen til å være en god leder følger nødvendigvis ikke med.

Oddvar Høstdal
Ledelse i kommunen

Rektoren har opplevd ledelse i kommunal sektor på godt og vondt, og i løpet av hans 20 års erfaring er det ingen tvil om at kunnskap om ledelse er avgjørende for en arbeidsplass. Ifølge Nøstdal er det imidlertid en tendens innen sektoren til at lederposisjoner tilfaller den som har jobbet der lengst. Overgangen fra å være fagansvarlig til å bli en leder er ikke så lett som mange tror.

– Den ansattes faglige tyngde i et virksomhetsområde kan være der i fulle monn, men lederegenskapene, det ledelsesfaglige grunnlaget, og motivasjonen til å være en god leder følger nødvendigvis ikke med. Det er en stor forskjell på å være en dyktig fagperson og å være en dyktig leder.

For mange går overgangen til lederstillingen bra, mener Nøstdal, men i mange tilfeller går det dårlig, og med langtrekkende konsekvenser. Erfaringene hans tilsier at det ofte er en sammenheng mellom det å bli løftet over sitt kompetansenivå, for så å oppleve synkende mestringsfølelser.

– Når en fagperson går over i en lederstilling, der denne har høyere eller andre kompetansekrav enn ens eget kompetansenivå, så vil mange erfaringsmessig miste mestringsfølelser i jobbhverdagen. De innser at de ikke behersker lederjobben, og dette går fort utover motivasjonen, som igjen går utover de ansatte. Konsekvensene kan bli alvorlige ved at sykefraværet øker, og effektiviteten i organisasjonen synker.

Den kommunale sektoren må generelt sett ta innover seg at ledelse er et fag, og et fag som må læres.

Oddvar Høstdal

For å bøte på utfordringene som oppstår ved å gi lederansvar til fagpersoner uten ledererfaring eller -kunnskap, ønsker Nøstdal seg at sektoren åpner opp øynene for en løsning som gir rom for en mer profesjonalisert lederutdanning av fagpersoner eller økt rekruttering av utdannede ledere «utenfra».

Ledelse som fag

For Nøstdal handler dette først og fremst om at kommunal sektor må modernisere forholdet sitt til ledelse. Innse hva en lederjobb krever, og at sektoren bør i mye større grad ta ledelse på alvor;

– Den kommunale sektoren må generelt sett ta innover seg at ledelse er et fag, og et fag som må læres. Kompetanse og utdanning innen ledelse gir deg en nødvendig oversikt over lover og regler, og over selve lederposisjonen. Du tilegner deg en stor verktøykasse du kan bruke for å være en best mulig leder. Jeg tror at mange av dagens ledere i kommunene, som ikke har utdannet seg innen ledelse, hadde greid seg mye bedre ved å øke sin kompetanse.

Få fagartikler rett i innboksen

Meld deg på Ledernes nyhetsbrev

Derfor er han i gang med en master innen ledelse av prosesser, og har tidligere tatt organisasjon og ledelse. Innsikten derfra, og hans erfaringer fra arbeidslivet, førte til at Nøstdal ble kritisk til å la ansiennitet være grunnlaget for valget av ledere.

– Ledelse er en ganske kompleks øvelse, og det er mye som skal stemme. Det skal jobbes merkantilt, med personalansvar og HR-oppgaver, ivaretakelse av sine ansatte, å gå foran som et godt eksempel, og mye mer. Det er lett å ta godt lederskap for gitt, og jeg mener at kommune-Norge har behandlet behovet for utdannede ledere med en aldri så liten harelabb.

Ansvarlig ledelse

Nøstdal mener at offentlig sektors manglende fokus på ledelse ikke bare gjør kommunene mindre effektive, men også mindre trygge og attraktive arbeidsplasser for arbeidstakere.

– Det handler ikke på død og liv om å ha flest mulig studiepoeng i ledelse, men om å ha innsikt og kompetanse nok til å vite hvordan man best mulig bedriver ledelse. Det ligger et vesentlig ansvar i å være en kompetent leder, og man skylder seg selv, og sine ansatte, å gjøre det man kan for å være en god leder. Ved å tenke lettvint om ledelse, så gjør du egentlig organisasjonen en bjørnetjeneste.

Utover videreutdanningen i ledelse, benytter Nøstdal seg av kurs- og kompetansetilbudet til Lederne. Dersom han er i tvil om hva han skal gjøre, så søker han råd hos en fast rådgiver. Enten om det handler om forhandlinger om lønn eller i forskjellige situasjoner på jobb.

– Påfyll av kunnskap om ledelse, og en nær og tilgjengelig rådgiver passer ypperlig for meg.

Den erfarne dirigenten returnerer til sin favoritt-analogi;

– For meg handler godt lederskap mye om praktisk ledelse i sanntid, og det krever innsikt og kunnskap om faget på mange områder. Det gjelder å vite hva det er som skiller god fra dårlig ledelse, og faglig bør dette tilrettelegges for i kommunal sektor på en bedre måte fremover, avrunder Nøstdal.

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler