Tess må rydde opp

I lys av E24s avsløringer om industribedriften Tess sin diskriminering av arbeidstakere som fagorganiserer seg, reagerer Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen kraftig. – Tess må rydde opp i sin bedriftskultur og etterleve etablert praksis i et organisert arbeidsliv.

Tekst
Håkon Holo Dagestad
Foto
Håkon Holo Dagestad
Illustrasjon
Lederne
Dato

Forbundsleder Audun Ingvartsen i fagforbundet Lederne tar til orde for at Tess må sørge for at ansatte som er fagorganisert likebehandles med de uorganiserte.

I E24 ble det på mandag avdekket at Tess-gründeren og mangemillionæren Erik Jølberg går god for diskriminering av ansatte som velger å fagorganisere seg. Blant annet fratas de helse- og ulykkesforsikring, støtte til tannlege og arbeidsklær. Tariff-ansatte blir også fratatt alle bonuser og ekstra kjøregodtgjørelse, i følge E24.

Her ser du forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.
Forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.

– Dette er et klart og skamfullt eksempel på hvordan visse selskaper oppfører seg dersom retten til fagorganisering blir tilsidesatt, slik Tess-ledelsen her praktiserer. Rettighetene til organiserte arbeidstakere i selskapet blir ignorert. Dette oppleves som et gufs fra det forrige århundret, poengterer Ingvartsen.

Tess er Norges største leverandør av gummislanger, og har mange statseide selskaper som kunder. Selskapet har hovedkontor i Lier og 130 lokale servicesentre rundt om i Norge, og har i alt 1100 ansatte.

– Dersom ikke Tess sin ledelse selv evner å rydde opp i denne forskjellsbehandlingen, forventer jeg at regjeringen griper inn, og ber sitt største selskap Equinor avslutte videre handel med Tess, i kraft av å være den største aksjonæren, sier Ingvartsen.

Straffet

De ansatte opplever fratakelsen av fordelene som en straff for å være organiserte, ifølge et referat fra tillitsvalgte i bedriften. Flere kutt i mulige fordeler gis til de av ansatte som har fravær fra jobb. Ifølge et internt notat E24 har fått tilgang til gis det et trekk på 1500 kroner i mulig bonus for én fraværsdag.

Andre dokumenter som har blitt avdekket fra selskapet viser at Jølberg selv har minnet ansatte om godene de tariff-organiserte går glipp av, og at han har fastslått at «det skal være bedre» å jobbe i Tess «som uorganisert». Heldigvis er de fleste vellykkede bedriftsledere opptatt av et organisert arbeidsliv.

– Erik Jølberg viser forakt for de etablerte ordningene ved norsk arbeidsliv. Han ignorerer trepartssamarbeidet, selve tillitsvalgtordningen, og står rett og slett frem som en representant for en skremmende bedriftskultur som ikke hører hjemme i det norske arbeidslivet i 2021, avslutter Ingvartsen.

(Kilde: E24.no)

Publisert i Nytt fra Lederne