Sparte inn hele fagforeningskontingenten via medlemsfordel

- Jeg sparte over 13 000 kroner i året på bytte til den banken som fagforeningen min har avtale hos. Dermed går medlemskapet mitt i fagforeningen i økonomisk pluss, sier Christian Pollock Fjellstad. Han er medlem i fagforeningen Lederne. 

Tekst
Ingunn Larsen
Foto
Ingunn Larsen
Dato

– Etter at jeg flyttet boliglånet mitt over til Danske Bank, som Lederne har fremforhandlet bankavtale med, kuttet jeg over 13 000 kroner i rentekostnader på årsbasis. Det er mer enn hva jeg betaler i fagforeningskontingent, sier Christian Pollock Fjellstad.  

Benytter mange medlemsfordeler 

Christian har benyttet seg av flere medlemsfordeler enn kun bankavtalen til Lederne. Han har deltatt på en rekke kurs og webinarer, og også fått utdanningsstipend via Lederne da han tok en ny master. Han har brukt Ledernes feriebolig i Spania, hatt helseforsikring via sin fagforening og vært flink til å benytte medlemsfordelene i lokalavdelingen også. På den måten har han gått i økonomisk pluss med sitt medlemskap i Lederne. 

– De medlemsfordelene som oppleves viktigst for meg er juridisk hjelp for jobb og privat, avtaler med forsikring og bank og ikke minst kurs-porteføljen, mener Christian.   

8 gode grunner til å bli medlem i Lederne: 
  • Fri juridisk bistand – både på jobb og privat
  • Lønns- og pensjonsrådgivning
  • Kurs, webinarer, konferanser, podcast, e-bøker og lydbøker med tema ledelse 
  • Støtte til etterog videreutdanning
  • Gode bank- forsikringsordninger for deg og familien din
  • Lokalavdelinger og stort tverrfaglig ledernettverk 
  • Gode tilbud med rabattavtaler og andre økonomiske fordeler
  • Tilgang til Lederne-appen hvor du finner alle fordelene og viktige lederverktøy på ett sted

Se alle medlemsfordelene til Lederne her!

Meld deg inn i Lederne du også! 

Lederne fremforhandler gode økonomiske medlemsavtaler 

– Det er godt å slippe å lure på om man har gode bankbetingelser. Jeg vet at Lederne fremforhandler de beste vilkårene på vegne av alle oss medlemmer innen mange områder. Foruten om bankavtalen, benytter jeg også den gunstige forsikringsavtalen og flere andre økonomiske rabattavtaler hos Lederne. Ved å gjøre dette, sparer jeg inn hele medlemskontingenten.  

Forsikring av ditt arbeidsforhold 

-Det er en selvfølge for meg å være medlem av en seriøs fagforening som forsikrer arbeidsforholdet mitt. Gjennom Lederne har jeg tilgang til dyktige tillitsvalgte og advokater. Det er godt å vite at jeg har dem i ryggen hvis jeg skulle få problemer på jobben, mener Christian.  På lik linje med at man forsikrer bilen, huset eller leiligheten sin, bør man også sikre arbeidsforholdet og inntekten sin. Det gjør du ved å melde deg inn i en fagforening.  

Hvem er Lederne til for?

Vi er en fagforening som har medlemmer på tvers av bransjer og stillingsnivåer. Lederne organiserer arbeidstakere i ledende, rådgivende eller særlige selvstendige stillinger. I tillegg har vi medlemmer som har tilsvarende type funksjoner med høye krav til kompetanse; eksempelvis innen administrative og tekniske stillinger.

Endret arbeidsliv 

Det er avgjørende å holde seg oppdatert på faget ledelse når endringstakten er så høy som i dag. Korona-pandemien har vist at endringsledelse har kommet for å bli på norske arbeidsplasser, og at flere belager seg på å bytte jobb. Da er det viktig å ha en trygg fagforening i ryggen.

– Meld deg inn i Lederne du også, oppfordrer Christian Pollock Fjellstad. 

Se alle medlemsfordelene til Lederne her! 

Meld deg inn i Lederne! 

Derfor er jeg medlem! 

Se video med Anne Gro Engen som forteller hvorfor hun meldte seg inn i Lederne.  

Publisert i Medlem, Nytt fra Lederne