Velkommen til Lederutviklingsprogrammet 2024

Oppdag ditt potensial og utvikle dine lederferdigheter med Ledernes Lederutviklingsprogram.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Adobe Stock
Dato

I en tid preget av rask endring og kompleksitet, er det viktig å ha fokus på kontinuerlig læring og utvikling for ledere på alle nivåer. Med dette i tankene har vi redesignet vårt lederutviklingsprogram for å gjøre det mer tilpasset behovene til våre medlemmer. Programmet er laget for å styrke deg som leder, med fokus på relevante og praktiske ferdigheter som kan tas i bruk umiddelbart.

Om programmet

Programmet har en bred tilnærming til ledelse, og består av en kombinasjon av teori og praksis, herunder:

 • Strategisk tenkning og planlegging: Få innsikt i hvordan du utvikler og iverksetter strategier som fremmer organisasjonens mål.
 • Kommunikasjonsferdigheter: Lær teknikker for å forbedre din evne til å kommunisere effektivt med teamet ditt, ledelsen, og eksterne interessenter.
 • Ledelse i praksis: Anvend teorier på reelle utfordringer gjennom case-studier og gruppearbeid.
 • Personlig utvikling: Fokuser på din personlige vekst som leder, inkludert selvbevissthet og emosjonell intelligens.

For hvem?

Programmet passer for deg som ønsker å utvikle dine lederegenskaper, enten du leder et lite team eller en hel avdeling. Du kan være i en lederstilling, eller ha ambisjoner om å bli leder.

VIKTIG! For å kunne søke om plass må du være tilknyttet én av disse tariffavtalene: NHO-Lederavtalen, ASVL-Lederavtalen eller PBL-Lederavtalen.

Påmelding

For å sikre at alle deltakere får maksimalt utbytte av programmet, er antall plasser begrenset. Vi oppfordrer medlemmer til å søke om plass så tidlig som mulig.

 

Les mer og søk om plass  

Utvidet påmeldingsfrist: 31. mars kl. 16:00 

 

Praktisk informasjon:

 • Programmet er gratis for medlemmer, men du må ha vært medlem i minimum 12 måneder.
 • Du får dekket reise og opphold i tråd med vår reisepolicy.
 • Programmet vil gå over 4 samlinger, og hver samling avholdes fra lunsj kl. 11:30 mandag til lunsj onsdag, og med avslutning kl. 12:30.
 • Alle samlingene holdes på Lily Country Club på Kløfta, 15 min. fra Oslo Lufthavn Gardermoen.
 • Datoer: 3. – 6. juni | 2. – 4. sept | 7. – 9. okt | 4. – 6. nov
 • Deltakerne vil bli delt inn i 4 basisgrupper som vil følge hverandre gjennom hele programmet.
 • Programmet bestå av interaktive forelesninger, plenumsdiskusjoner, gruppearbeid, øvelser, case og dilemmaer.
 • Individuelle oppgaver vil bli gitt mellom samlingene.

 

Søk om plass 

 

Kursholdere:

Frode Reksten
Foredragsholder Frode Reksten.
Foredragsholder i Lederutviklingsprogrammet, Frode Reksten.

Frode er blant annet utdannet ved Krigsskolen og Handelshøyskolen BI, og har en meget allsidig bakgrunn innen ledelse, strategi, logistikk, prosjektledelse, organisasjon, innkjøp og pedagogikk. Han har en variert erfaring fra nasjonalt og internasjonalt næringsliv, offentlig sektor og akademia. Frode er tilknyttet Handelshøyskolen BI, Universitetet i Sørøst-Norge, ulike styreposisjoner ved siden av å være daglig leder i Condeco AS. Som kursholder kombinerer han fersk forskning med praktiske og dagligdagse eksempler fra arbeidslivet. Frode ble også kåret til Årets foreleser ved både Handelshøyskolen BI og Universitetet i Sørøst-Norge.

Nora Gamst
Nora Gamst i Lederne.
Leder for seksjon for organisasjon og utvikling, Nora Gamst.

Nora er sertifisert Insights Discovery™ Practitionier og Behaviour Elements™ Guide, og har holdt kurs innenfor lederutvikling siden 2014 både i inn- og utlandet. Hun har holdt kurs innenfor forskjellige temaer, blant annet prosjektledelse og event management, og har spesialisert seg på teamer som omhandler personlighetstyper, adferd og menneskelig kjernedrivere som styrer vår motivasjon.

Nora er i dag ansatt i Lederne som seksjonsleder for organisasjon og utvikling, og har tidligere jobbet som seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet, har hatt prosjektlederfunksjoner i sykehus og sittet i lederfunksjoner i diverse styrer, blant annet i EU-styret innenfor helsesektoren.

I tillegg vil det være gjesteforedragsholdere under samlingene.