Agder

Her oppdateres informasjon om den nye avdeling Agder.

Støtte fra sekretariatet

Ansvarlig rådgiver for sekretariatsstøtte til avdeling Agder er Christen Wallekjær Olsen (e-post christen@lederne.no, tlf. 982 88 862).

Etableringsmøte og nytt avdelingsstyre

Etableringsmøte ble avholdt 15.mars 2021.

Signert møteprotokoll finner du her.

Avdelingens leder er Marian Stene, e-post marian.stene@gmail.com , tlf 997 01 214

På møtet ble vervene i den nye avdelingen besatt, og en månedlig avdelingskontingent på kr. 30,- ble vedtatt.

Hvem som besitter øvrige styreverv i avdelingen og sentrale verv som er valgt fra avdelingen, vil du finne her.

Videre arbeid i avdelingen

Avdelingsstyret vil fram til midten av juni 2021 fungere som et interimsstyre inntil de gamle avdelingene er formelt avviklet. I mellomtiden vil avdelingsstyret forberede og planlegge ulike forhold knyttet til det framtidige arbeidet i avdelingen.