Hordaland

Her oppdateres informasjon om den nye avdeling Hordaland.

Støtte fra sekretariatet

Ansvarlig rådgiver for sekretariatsstøtte til avdeling Hordaland er Ragnar Vågen (e-post ragnar@lederne.no, tlf. 911 47 914).

Etableringsmøte og nytt avdelingsstyre

Etableringsmøte ble avholdt 11.mars 2021.

Signert møteprotokoll finner du her.

Avdelingens leder er Torill Gjelsvik Tombre, e-post togjto@gmail.com , tlf 975 74 342

.På møtet ble vervene i den nye avdelingen besatt, og en månedlig avdelingskontingent på kr. 40,- ble vedtatt.

Hvem som besitter øvrige styreverv i avdelingen og sentrale verv som er valgt fra avdelingen, vil du finne her.

Videre arbeid i avdelingen

Avdelingsstyret vil fram til midten av juni 2021 fungere som et interimsstyre inntil de gamle avdelingene er formelt avviklet. I mellomtiden vil avdelingsstyret forberede og planlegge ulike forhold knyttet til det framtidige arbeidet i avdelingen