Hordaland

Her oppdateres informasjon om den nye avdeling Hordaland.

I tiden fremover vil det her komme informasjon om etableringen av det nye medlemsdemokratiet og det som berører den nye avdelingen i denne prosessen.

Støtte fra sekretariatet

Hver avdeling er tildelt en rådgiverressurs til disposisjon både under etableringen og senere når avdelingen er kommet i drift.

Ansvarlig rådgiver for sekretariatsstøtte til avdeling Hordaland er Ragnar Vågen (e-post ragnar@lederne.no, tlf. 911 47 914).

Etableringsmøte

Det vil bli avholdt etableringsmøte i løpet av de nærmeste måneder.

Agenda på etableringsmøtet vil være valg til en rekke verv, samt fastsettelse av avdelingskontingent.

Valgkomiteens innstilling til valg

Valgkomiteen har utarbeidet en innstilling til hvem som skal besitte de nye vervene. Denne innstillingen vil være utgangspunkt for valgene på etableringsmøtet.

Innstillingen fra valgkomiteen finner du her