Innlandet

Her oppdateres informasjon om den nye avdeling Innlandet.

Støtte fra sekretariatet

Ansvarlig rådgiver for sekretariatsstøtte til avdeling Innlandet er Ragnar Vågen (e-post ragnar@lederne.no, tlf. 911 47 914).

Etableringsmøte og nytt avdelingsstyre

Etableringsmøte ble avholdt 10.mars 2021.

Signert møteprotokoll finner du her.

Avdelingens leder er Nina Ekjord Øyen, e-post ninalederne@gmail.com , tlf 468 24 030

.På møtet ble vervene i den nye avdelingen besatt, og en månedlig avdelingskontingent på kr. 30,- ble vedtatt.

Hvem som besitter øvrige styreverv i avdelingen og sentrale verv som er valgt fra avdelingen, vil du finne her.

Videre arbeid i avdelingen

Avdelingsstyret vil fram til midten av juni 2021 fungere som et interimsstyre inntil de gamle avdelingene er formelt avviklet. I mellomtiden vil avdelingsstyret forberede og planlegge ulike forhold knyttet til det framtidige arbeidet i avdelingen.