Ledere olje og gass

Her oppdateres informasjon om den nye avdeling Ledere olje og gass.

I tiden fremover vil det her komme informasjon om etableringen av det nye medlemsdemokratiet og det som berører den nye avdelingen i denne prosessen.

Støtte fra sekretariatet

Hver avdeling er tildelt en rådgiverressurs til disposisjon både under etableringen og senere når avdelingen er kommet i drift.

Ansvarlig rådgiver for sekretariatsstøtte til avdeling Ledere olje og gass er Ragnar Vågen (e-post ragnar@lederne.no, tlf. 911 47 914).

Valgkomiteens innstilling til valg

Valgkomiteen har utarbeidet en innstilling til hvem som skal besitte de nye vervene.

Innstillingen fra valgkomiteen finner du her