Ledere olje og gass

Her oppdateres informasjon om den nye avdeling Ledere olje og gass.

I tiden fremover vil det her komme informasjon om etableringen av det nye medlemsdemokratiet og det som berører den nye avdelingen i denne prosessen.

Støtte fra sekretariatet

Hver avdeling er tildelt en rådgiverressurs til disposisjon både under etableringen og senere når avdelingen er kommet i drift.

Ansvarlig rådgiver for sekretariatsstøtte til avdeling Ledere olje og gass er Ragnar Vågen (e-post ragnar@lederne.no, tlf. 911 47 914).

Valgkomité

Valgkomitéen for avdelingen har startet sitt arbeid med sin innstilling på kandidater til avdelingens styre. Det innebærer leder, nestleder, kasserer og minimum 2 styremedlemmer med 3 numeriske vara, i tillegg til avdelingens representant i Ledernes Hovedstyre og avdelingens kongressdelegater med vara.

Forslag til kandidater kan sendes til valgkomiteens leder Hallstein Tonning, HTO@equinor.com  tlf. 952 12 609