Søk medlemsskap

Organisasjonsnytt

Seniorrådgivning til Ledernes medlemmer

Dagens pensjonsordning er fleksibel og gir mange spennende kombinasjonsmuligheter. Spørsmålet er ikke lenger når du vil gå av med pensjon, men når du vil ta ut pensjonen din. Gjennom et samarbeid med velrenommerte Formue Pensjonsrådgivning AS tilbyr Lederne alle medlemmer mellom 59 og 65 år rådgivning om fremtidig pensjon.

Ledernes logo med slagord fra 2017

Informasjon om mulige virkninger av en streik

Selv om Ledernes medlemmer ikke deltar i konflikter, kan man likevel på ulike måter bli utsatt for dem. Nedenfor finner du informasjon om hvilke bestemmelser som gjelder i de tilfeller Ledernes medlemmer permitteres som følge av andres streik. Du finner også informasjon om hvordan du skal forholde deg under en streik hvor du ikke blir permittert.

Innlogging – ”Min side”

Gode tips ved nedbemanning

04.12.08 Tim Rosenkilde i omstillingsselskapet Jobbprat AS gir deg her gode tips ved planleggingen av en eventuell nedbemanning.

Ledelsesbarometeret om ledelse i Coop: Mye jobb og lite ros

01.09.08 Butikksjefer i Coop jobber mye, tjener lite, og klarer aldri helt å ta seg fri fra jobben. Resultatene fra Ledernes ledelsesbarometer som går på ledelse i Coop, kalt Kampen om tiden, viser at det fra sentralt hold kreves stadig mer fra butikksjefer, uten at dette blir kompensert. Hele rapporten kan lastes ned her.

Tips til deg som skal holde en presentasjon

24.04.08 Powerpoint kan gjøre presentasjonene dine bedre eller dårligere. Her får du som skal holde en presentasjon noen tips.

Bli en god forhandler

14.02.08 10 tips for forhandlingsbordet.

Mindre mobbing på jobben

28.01.08 Mobbing på arbeidsplassen har vært et hett tema i mediene det siste året, likevel viser undersøkelser at stadig færre opplever å bli mobbet på jobben.

Trim kreativiteten

23.01.08 Riktig hjernetrim kan gjøre deg mer kreativ.

Vinn jobb-diskusjonen

11.01.08 Gode ideer er til liten hjelp dersom du ikke klarer å presentere dem på best mulig måte. Vi gir deg tips til hvordan du vinner diskusjonen på jobben.