Søk medlemsskap

Organisasjonsnytt

Seniorrådgivning til Ledernes medlemmer

Dagens pensjonsordning er fleksibel og gir mange spennende kombinasjonsmuligheter. Spørsmålet er ikke lenger når du vil gå av med pensjon, men når du vil ta ut pensjonen din. Gjennom et samarbeid med velrenommerte Formue Pensjonsrådgivning AS tilbyr Lederne alle medlemmer mellom 59 og 65 år rådgivning om fremtidig pensjon.

Ledernes logo med slagord fra 2017

Informasjon om mulige virkninger av en streik

Selv om Ledernes medlemmer ikke deltar i konflikter, kan man likevel på ulike måter bli utsatt for dem. Nedenfor finner du informasjon om hvilke bestemmelser som gjelder i de tilfeller Ledernes medlemmer permitteres som følge av andres streik. Du finner også informasjon om hvordan du skal forholde deg under en streik hvor du ikke blir permittert.

Lederne i departementsmøte om offentlige søkerlister

Innlogging – ”Min side”

Sommerjobben former fremtidens ledere

Ledernes nye nettsider lansert!

Gode tips ved nedbemanning

04.12.08 Tim Rosenkilde i omstillingsselskapet Jobbprat AS gir deg her gode tips ved planleggingen av en eventuell nedbemanning.

Ledelsesbarometeret om ledelse i Coop: Mye jobb og lite ros

01.09.08 Butikksjefer i Coop jobber mye, tjener lite, og klarer aldri helt å ta seg fri fra jobben. Resultatene fra Ledernes ledelsesbarometer som går på ledelse i Coop, kalt Kampen om tiden, viser at det fra sentralt hold kreves stadig mer fra butikksjefer, uten at dette blir kompensert. Hele rapporten kan lastes ned her.

God ledelse, mindre sykefravær

25.08.08 God og tydelig ledelse og organisasjon på jobben har større innvirkning på ansattes helse enn den enkeltes livsstil, viser ny studie.

Slik får sjefen bedre tid

14.08.08 Flere ansatte og mer penger betyr ikke at sjefen får bedre tidsmessig handlingsrom.